• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải: Tập trung thực hiện hiệu quả 03 đột phá chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững

Ngày xuất bản: 15/03/2022 8:48:00 CH
Lượt đọc: 980

 Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Kết quả năm 2020 và 2021, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, bức tranh kinh tế - xã hội có nhiều tiến bộ; tạo niềm tin, khí thế mới, quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện, là tiền đề quan trọng, vững chắc để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 cũng như cả nhiệm kỳ.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính;cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp, đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn huyện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 15 doanh nghiệp vào khảo sát và nghiên cứu đầu tư trên địa bàn, trong đó có một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Sun Group, Công ty Du lịch Văn hóa Tây Bắc...Từ sau đại hội đến nay, toàn huyện đã thành lập mới 15 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã và 247 tổ hợp tác, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 54 doanh nghiệp, số hợp tác xã lên 43, số tổ hợp tác lên 511 tổ hợp tác.

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn

Với điểm nhấn mang tính đột phá, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Chương trình số 07-CTr/HU, ngày 05/8/2021 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 30/10/2020 về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 56-KH/HU, ngày 15/11/2021 về tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiếu số thuộc diện Ban Thường vụ quản lý giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tạo việc làm mới cho 2.432 lao động; chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp cho 1.103 lao động;mở 27 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 647 học viên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40,1% đạt 85,3% mục tiêu Nghị quyết Đại hội; tỷ lệ lao động có văn bằng chứng chỉ đạt 18,6% đạt 74% mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Thực hiện tốt các quy định, quy trình về đầu tư công, ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho các công trình trọng điểm, các công trình giao thông, thủy lợi cấp thiết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với cơ cấu lại đầu tư theo hướng trọng tâm, không dàn trải. Ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, nông thôn mới, hạ tầng giáo dục... Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2021 đạt 1.019 tỷ đồng, tăng 220 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, đạt 17% mục tiêu Nghị quyết Đại hội(trong đó, từ ngân sách tỉnh110,818 tỷ đồng; từ ngân sách huyện 54,292 tỷ đồng; từ vốn doanh nghiệp, dân cư 853,89 tỷ đồng). Trong năm 2020 và 2021, nhân dân trong huyện đã đóng góp cùng ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa kiên cố hóa được 33,15km đường giao thông nông thôn và 130,9km đường giao thông đặc thù, tạo điều kiện cho nhân dân giao thương thuận tiện.

Để tập trung thực hiện hiệu quả 03 đột phá chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, trong thời gian tới Đảng bộ huyện Mù Cang Chải tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, xây dựng văn hóa công sở trong toàn hệ thống chính trị theo hướng “Chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính”. Đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn huyện, từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tiếp tục nâng cao hiệu quả Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm thúc đẩy khởi nghiệp, khuyến khích thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác hiện có theo phương châm tích cực và bền vững. Tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh trên địa bàn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những bất cập khó khăn trong hoạt động để có biện pháp hỗ trợ, tư vấn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Hai là: Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Tiếp tục làm tốt công tác đào tạo nghề, phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã để tổ chức đào tạo nghề cho người lao động phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và định hướng phát triển các ngành, nghề trên địa bàn huyện.

Ba là: Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư công trung hạn; Kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông gắn với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới; Đề án xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch; Đề án đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ huyện Mù Cang Chải... Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, quan trọng, tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, tạo sức lan tỏa và động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

 

CÁC TIN KHÁC

 • Huyện Mù Cang Chải : Đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022
 • Ban Chấp hành Huyện đoàn Mù Cang Chải: Hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027
 • Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - UVBTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Yên Bái và tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh kiểm tra giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết 10 HĐND tỉnh tại Mù Cang Chải
 • Hội đồng giáo dục Quốc phòng huyện bế mạc lớp giáo dục quốc - phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2022
 • Ngành GD- ĐT huyện MCC bồi dưỡng chính trị hè cho trên 1.200 cán bộ, giáo viên và nhân viên
 • Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra thực địa tuyến đường nối cao tốc nội bài Lào Cai với quốc lộ 32 đoạn qua địa phận Mù Cang Chải.
 • Mù Cang Chải: Hội nghị Ban chỉ đạo chuyển đổi số 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2022
 • Mù Cang Chải dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 8/2022
 • Đoàn giám sát HĐND tỉnh: Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Cao Phạ
 • Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải triển khai các hoạt động lễ hội khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang năm 2022.
 • 1-10 of 2866<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 13.8.2022

  chương trình phát thanh 12.8.2022

  Chương trình phát thanh 11/8/2022