• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải: Nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIX

Ngày xuất bản: 24/07/2023 4:22:00 CH
Lượt đọc: 3684

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, là Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ huyện Mù Cang Chải. Một nhiệm kỳ với nhiều sự đổi mới, thể hiện một quyết tâm chính trị cao, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều điểm mới. Mới trong cách nghĩ, mới trong cách làm, nhiều đột phá góp phần thay đổi trong nhận thức trong tư duy để khơi dậy ý chí và khát vọng vươn lên.

Đồng chí Nông Việt Yên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết 23 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025; triển khai thực hiện 3 đột phá và 4 chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải; bằng các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, Mù Cang Chải đã từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hằng năm, tạo tiền đề quan trọng để phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Đến nay đã có 8 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội; 5 chỉ tiêu đạt từ 70% đến 90%; 02 chỉ tiêu đạt từ 50% đến 70% so với Nghị quyết, đây là điều kiện, tiền đề để Mù Cang Chải bứt phá và vươn lên quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đã đề ra phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.

Như vậy, Mù Cang Chải đã cơ bản thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ “vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, tuyến đường kết nối Mù Cang Chải với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) được khởi công đầu năm 2022 đã mở ra cơ hội để Mù Cang Chải tăng tốc, bứt phá và vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội và du lịch; thương mại, dịch vụ có nhiều khởi sắc. Văn hóa, xã hội vẫn tiếp tục được quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển, các giá trị bản sắc văn hóa được gìn giữ và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. An sinh xã hội được bảo đảm, triển khai thực hiện kịp thời các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công với cách mạng; chính sách bảo trợ xã hội và các chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bước vào năm 2020, là năm đầu thực hiện Nghị quyết, với quyết tâm chính trị cao nhất, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả chủ đề “Đẩy mạnh ba đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững” nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội” theo đúng phương châm Tiếp tục tăng tốc, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”. Kết quả, có 20/33 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội vượt, 11/33 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thời tiết cực đoan, năm 2021, Đảng bộ huyện đã bám sát phương châm hành động “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy. Kết quả có 23/42 chỉ tiêu vượt, 16/42 chỉ tiêu đạt so với kế hoạch. Thu ngân sách vượt 6,6% so với dự toán tỉnh giao; xây dựng nông thôn mới đã có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã mới được thành lập; hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tỉ lệ giảm nghèo đạt 8,28% vượt 27,4% so với kế hoạch Tỉnh giao.

Vượt qua những khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, năm 2022, bám sát phương châm “Chủ động thích ứng, linh hoạt, tăng tốc, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”, đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 56-CTr/TU, ngày 01/11/2021 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 64-KH/HU, ngày 21/12/2021 của Huyện uỷ và các nhiệm vụ phát sinh. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng. Cuối năm 2022, cả 45 chỉ tiêu được giao đã đều được hoàn thành, trong đó có 32/45 vượt và 13/45 đạt so với kế hoạch. Huyện Mù Cang Chải được xếp thứ 3 (với mức thưởng ở Mức 8) theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Có thể khẳng định, đây là kết quả từ sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, quân và dân toàn huyện; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể; bám sát thực tiễn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, ý chí, khát vọng vươn lên, tinh thần chủ động tìm hướng đi, cách làm, quyết tâm đổi mới của các cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn huyện. Những bản làng, thôn xóm đang ngày một đổi thay, đời sống nhân dân ngày một cải thiện… đó là minh chứng thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, quân và dân toàn huyện; là tiền đề, động lực để huyện Mù Cang Chải tiếp tục phấn đấu đạt những thành tựu toàn diện hơn trong những năm tiếp theo; quyết tâm, quyết liệt để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ “xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến “Bản sắc, An toàn, Thân thiện”; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo”.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 20.07.2024

chương trình phát thanh 19.07.2024

chương trình phát thanh 18.07.2024