• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Mù Cang Chải: Một năm nhiều dấu ấn tốt đẹp

Ngày xuất bản: 21/04/2020 10:28:00 SA
Lượt đọc: 4512

 Với phương châm hành động “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, về đích sớm ”, năm 2019, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã thực hiện hoàn thành thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cơ bản hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra.

Năm 2019, là năm tăng tốc để phấn đấu hoàn thành, về đích sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ hụyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016- 2020. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018; triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị năm 2019 theo Chương trình hành động số 144-CTr/TU và Kế hoạch 131-KH/TU của Tỉnh ủy Yên Bái, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Nhìn lại năm 2019, với quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong Nhân dân, huyện Mù Cang Chải đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình hành động 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 và Kế hoạch số 131-KH/TU của Tỉnh ủy giao. Cụ thể: Đã có 33/33 chỉ tiêu, nhiệm vụ chính về kinh tế - xã hội hoàn thành và vượt kế hoạch giao, trong đó có 26/33 chỉ tiêu vượt và 7/33 chỉ tiêu hoàn thành 100% kế hoạch; tỷ lệ giảm nghèo cao nhất từ trước tới nay là 11,04%; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 là 51,66% xuống còn 40,62% năm 2019; thu ngân sách đạt 142,98 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ du lịch đạt 93 tỷ đồng; lượng khách đến với Mù Cang Chải tăng đáng kể từ 97 nghìn lượt vào năm 2018 tăng lên trên 250.300 lượt khách năm 2019, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo sự ổn định trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Đặc biệt, trong năm 2019, trên địa bàn huyện đã thành lập mới 10 doanh nghiệp đạt 500% kế hoạch; 09 hợp tác xã, trong đó có 02 hợp tác xã được Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo thành lập trên địa bàn huyện; huyện chỉ đạo thành lập 07 hợp tác xã, đạt 233% kế hoạch tỉnh giao và 140% kế hoạch huyện phấn đấu; 263 tổ hợp tác, trong đó có 28 tổ hợp tác được các sở, ngành của tỉnh chỉ đạo thành lập trên địa bàn, huyện chỉ đạo thành lập được 235 tổ hợp tác, đạt 156% kế hoạch tỉnh giao và đạt 117,5% kế hoạch huyện phấn đấu. Bước đầu các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ hợp tác đã hoạt động tốt, tạo ra sản phẩm, có liên kết trong sản xuất như sản phẩm mật ong Mù Cang Chải trở thành sản phẩm OCOP.

Có thể thấy, kinh tế - dịch vụ thương mại có nhiều khởi sắc, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tiếp tục mời gọi được một số doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực du lich - giải trí đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư. Quan tâm chăm lo đồng bộ, hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đây là thành tựu quan trọng thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận xã hội, là tiền đề, bài học kinh nghiệm quý báu để huyện Mù Cang Chải tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 19.01.2021

Chương trình phát thanh 18/1/2021

chương trình phát thanh 16.01.2021