• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải: Kết quả bước đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày xuất bản: 11/10/2022 4:35:00 CH
Lượt đọc: 448

 Với những chủ trương đúng đắn, cách làm sáng tạo, sự và cuộc của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, triển khai đồng bộ, hiệu quả 23 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục - y tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả bước đầu quan trọng, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

 

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, ngay sau khi kết thúc Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/HU, ngày 20/7/2020 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực, lộ trình, thời gian thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất và tính khả thi cao. Đồng thời chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy bổ sung hoàn thiện chương trình hành động của cấp mình đảm bảo thống nhất, đồng bộ từ huyện đến cơ sở; cụ thể hóa đầy đủ quan điểm, định hướng phát triển và các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu với 15 nghị quyết chuyên đề, cùng các quy định, quy chế làm việc; trên 70 kế hoạch, chỉ thị, kết luận; 03 đột phá, 04 chương trình trọng điểm và 08 nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện.

 

Kinh tế đạt kết quả tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt 26,4 triệu đồng. Tổng gián trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 547,5 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 420 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 394 tỷ đồng. Thu nhân sách trên địa bàn huyện đạt trên 150 tỷ đồng. Triển khai Đề án xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch giai đoạn 2021 - 2025; Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mù Cang Chải; thực hiện khởi công tuyến đường kết nối Mù Cang Chải với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15)…

Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt, toàn huyện có 9 trường đạt trường chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, toàn huyện có 11 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,1%. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 còn 23,8% tương ứng với 3.053 hộ; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2021 - 2025 là 56,79% tương ứng với 7.285 hộ. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị hằng năm. Năm 2020, 20/33 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vượt so với kế hoạch; 11/33 chỉ tiêu đạt so với kế hoạch; 01/33 chỉ tiêu hoàn thành so với kế hoạch tỉnh giao, không đạt kế hoạch huyện đề ra; 01/33 chỉ tiêu không hoàn thành (thành lập 04/05 doanh nghiệp mới). Năm 2021, có 23/42 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vượt so với kế hoạch; 16/42 chỉ tiêu đạt so với kế hoạch, 01/42 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch tỉnh giao nhưng không đạt so với kế hoạch huyện. Hết 9 tháng đầu năm 2022, có 12/45 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 15/45 chỉ tiêu đạt từ 80% trở lên; 09/45 chỉ tiêu đạt từ 50% - 80% so với kế hoạch; còn 9/45 chỉ tiêu đánh giá vào quý IV năm 2022.

An ninh chính trị, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, trạt tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Năm 2021, huyện tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mù Cang Chải đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị, kết quả đạt xuất sắc, là địa phương đứng đầu trong 04 địa phương được tỉnh chỉ đạo diễn tập trong năm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến năm đã kết nạp được 350 đảng viên mới. Huyện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện xác định tập trung triển khai thực hiện 3 đột phá theo định hướng chung của tỉnh (1. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân; 2. Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển; 3. Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển) và 4 chương trình trọng điểm (1. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; 2. Chương trình Phát triển du lịch “Xanh, Bản sắc, An toàn, Thân thiện”; 3. Chương trình phát triển nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; 4. Chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch). Đồng thời triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch và Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện nhằm phát triển kinh tế địa phương một cách chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng với các sản phẩm du lịch chất lượng cao, bản sắc, hấp dẫn với định hướng “xanh, bản sắc, an toàn, thân thiện”; tạo cơ hội thu hút đầu tư, khai thác tối đa lợi thế, thế mạnh của huyện, để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân với 5 tiểu vùng chức năng gồm: Tiểu vùng 1: Trung tâm dịch vụ đô thị; Tiểu vùng 2: Vùng kinh tế năng lượng; Tiểu vùng 3: Vùng bảo tồn đa dạng sinh học và dự trữ sinh quyển; Tiểu vùng 4: Vùng trọng điểm phát triển du lịch, nghỉ dưỡng tự nhiên; Tiểu vùng 5: Vùng kinh tế nông, lâm nghiệp đặc sản. Thực hiện cắm mốc, tôn tạo và bảo tồn tốt diện tích danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó, tập trung các tuyến giao thông chính, tuyến đường kết nối, nhất là tuyến đường kết nối Mù Cang Chải với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) và công trình “Nâng cấp đường vành đai thị trấn Mù Cang Chải” để tăng cường kết nối mạng lưới giao thông địa phương và kết nối liên vùng, phá vỡ thế độc đạo của Quốc lộ 32 hiện tại, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt 4 mùa, tránh ùn tắc; phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo quốc phòng, an ninh, mở rộng giao thương tạo điều kiện tiêu thụ các sản phẩm nông sản của địa phương, thu hút khách du lịch; giúp tiết giảm chi phí đầu tư các hạ tầng khác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 28.01.2023

chương trình phát thanh 27.01.2023

chương trình phát thanh 26.01.2023