• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải: Hội nghị đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày xuất bản: 25/04/2024 4:49:00 CH
Lượt đọc: 300

 Chiều ngày 25/4/2024, UBND huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Hội nghị đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Trọng Khang -  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Sùng A Chua - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị còn có thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh Hội nghị

  Theo kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 với tổng vốn được giao là 481 tỷ 439 triệu đồng. Trong đó vốn  ngân sách Trung ương 469 tỷ 965 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh 11 tỷ 474 triệu đồng gồm các chương trình: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng  đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

  Trong năm 2023, vốn theo kế hoạch là 262 tỷ 977,5 triệu đồng. Tính hết năm 2023, huyện Mù Cang Chải đã giải ngân được 227 tỷ 199,9 triệu đồng, đạt 81% kế hoạch, Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 86 tỷ 282,7 triệu đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 124 tỷ 805,7 triệu đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 16 tỷ 111,4 triệu đồng.

  Có thể thấy, việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong những năm qua có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng tích cực đến đời sống của người dân. Các Chương trình mục tiêu quốc gia đã đóng góp vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và công cuộc xóa đói giảm nghèo.

 

Đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị

  Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đề nghị các cơ quan Thường trực các Chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, đôn đốc các xã và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ. Phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2024 trong thời gian sớm nhất để tổ chức triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra. Hướng dẫn triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự án của Chương trình theo quy định của ngành, lĩnh vực chuyên môn đối với cấp cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, nhiệm vụ của các Chương trình mục tiêu quốc gia đến cộng đồng dân cư, nhằm tạo sự đồng thuận  tích cực hưởng ứng phong trào hiến đất, cây cối, hoa màu trong triển khai thực hiện các Chương trình mục  tiêu quốc gia. Tập trung triển khai thực hiện tốt các chương trình dự án thuộc mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu giảm nghèo và  Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới./.

Hồng Mỷ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 13.06.2024

chương trình phát thanh 12.06.2024

chương trình phát thanh 11.06.2024