• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải Hội nghị cập nhật kiến thức và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi đến năm 2025

Ngày xuất bản: 15/06/2022 3:26:00 CH
Lượt đọc: 4877

 Sáng ngày 15/6/2022, huyện Mù Cang Chải phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến cập nhật kiến thức và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số đến năm 2025. Dự và chỉ đạo về phía tỉnh có đồng chí Hoàng Minh Tiến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái. Phía huyện Mù Cang Chải có đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và điểm cầu tại 14 xã, thị trấn.

 Toàn cảnh Hội nghị cập nhật kiến thức và triển khai nhiệm vụ chuyển đổi đến năm 2025

Tại hội nghị lãnh đạo Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã cập nhật kiến thức về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa tỉnh. Theo đó, huyện Mù Cang Chải đã báo cáo kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. 

 

Đồng chí Hoàng Minh Tiến – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái triển khai, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa tỉnh Yên Bái

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Việc triển khai thực hiện, khai thác sử dụng các phần mềm đã được trang bị từ trước phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện trên cơ sở 3 trụ cột: Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số; Tổ chức Hội nghị họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số năm 2022 để triển khai nhiệm vụ cụ thể đến công tác chuyển đổi số, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên trong chuyển đổi số. Ứng dụng thư điện tử công vụ 100% cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị sử dụng máy tính phục vụ công việc; 100% cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức viên chức các cơ quan đã được cấp hộp thư điện tử công vụ (481 hộp thư điện tử được cấp mới). Duy trì ứng dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản V-office: Đã được triển khai đồng bộ tại 63 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (13 cơ quan chuyên môn, 13 xã, 01 thị trấn và 36 đơn vị trực thuộc) thường xuyên duy trì trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước cấp huyện, cấp xã. Duy trì Hệ thống tin nhắn mời họp; Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện đã triển khai hiệu quả hệ thống tin nhắn mời họp và triển khai văn bản cho các cơ quan cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với 632 lượt. Toàn huyện hiện có 57 phòng họp trực tuyến (trong đó: cấp huyện 03 phòng, 03 phòng của các ngành Giáo dục, Công an, Viettel và 51 phòng cấp xã và các đơn vị trường) được khai thác, sử dụng có hiệu quả, phục vụ các cuộc họp trực tuyến từ Trung ương, đến tỉnh, huyện, xã (trong 6 tháng đầu năm 2022 tổng số cuộc họp trực tuyến 35 cuộc họp. Bao gồm liên thông từ 2 cấp, 3 cấp và 4 cấp)…

 

Đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là một giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương. Do đó, trong thời gian tới Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của huyện cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 51 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động số 95 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 10 của Huyện ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân về chuyển đổi số trên địa bàn toàn huyện với những nội dung dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện để mọi đối tượng, người dân đều có thể tiếp cận được. Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trong toàn huyện. Cần làm tốt công tác nắm chắc địa bàn, rà soát hiện trạng hệ thống hạ tầng thông tin và truyền thông, mức độ phát triển, những thuận lợi, khó khăn và nhu cầu của người dân trên địa bàn để tham mưu cho huyện có phương án, giải pháp kêu gọi thu hút đầu tư sửa chữa, nâng cấp, lắp đặt mới hệ thống hạ tầng thông tin và truyền thông đáp ứng yêu cầu công tác chuyển đổi số. Quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sắp xếp cán bộ phụ trách công tác chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương một cách phù hợp. Ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện (Tuyên giáo; Phòng văn hoá và Thông tin huyện) biên soạn tài liệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu để góp phần thực hiện thắng lợi các mục, nhiệm vụ và giải pháp về công cuộc chuyển đổi đạt hiệu quả cao nhất.

 

Đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị triển khai cập nhật kiến thức về chuyển đổi số đến năm 2025

Kết luận tại hội nghị đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã nêu lên những tồn tại hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện việc chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Đồng thời đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cần triển khai, thực hiện tốt trong thời gian tới đó là: Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của Cấp ủy chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về sự cấp thiết của việc chuyển đổi số. Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về thực hiện chuyển đổi số theo Kế hoạch số 12 của UBND tỉnh Yên Bái về nâng cao trình độ, kỹ năng chuyển đổi số trong cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; Phối hợp với các doanh nghiệp, triển khai phát triển hạ tầng thông minh, nâng cao chất lượng hoạt động trên địa bàn. Ưu tiên triển khai, thực hiện tại các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện theo chương trình, định hướng của UBND tỉnh. Nâng cấp mạng di động 4G và triển khai các giải pháp để phổ cập điện thoại di động thông minh trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tại bộ phận phục vụ hành chính công của huyện, kết nối với hệ thống cổng thông tin dịch vụ công của Tỉnh. Cung cấp cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Trong đó, dữ liệu dân cư, đất đai, doanh nghiệp là dữ liệu trụ cột, cốt lõi cần phải được hoàn thành trong cơ quan nhà nước đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của các nhà đầu tư khi đến Mù Cang Chải./.

Hồng Mỷ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 23.04.2024

chương trình phát thanh 22.04.2024

chương trình phát thanh 20.04.2024