• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mô hình “Cuối tuần cùng dân” với mục tiêu hướng về người dân

Ngày xuất bản: 24/07/2023 2:50:00 CH
Lượt đọc: 2671

Nhất quán với chủ trương “Hướng về người dân” đã trở thành hành động thiết thực nhằm khắc phục, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn ngay tại cơ sở; kịp thời động viên, khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên trong xóa đói, giảm nghèo và chủ trương ấy đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở.

 Để cụ thể việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, năm 2019, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải triển khai thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2020 và năm 2021, ban hành Kết luận số 42-KL/HU, ngày 29/4/2021 về tiếp tục thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” giai đoạn 2021 - 2025.

Việc triển khai thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” trên địa bàn huyện, đây là chủ trương đúng đắn, là việc làm thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên, đoàn viên, hội viên, của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Qua đó, phát huy được ý thức, tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia những công trình, phần việc cụ thể tại cơ sở; tăng cường mối quan hệ gần gũi gữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy lùi các phong tục, tập quán lạc hậu không còn phù hợp; tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền địa phương, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

 

Cùng Nhân dân làm đường giao thông tại xã Lao Chải

Xây dựng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định: “Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…”. Có thể thấy, trong những năm qua, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “cuối tuần cùng dân” với mục tiêu là hướng về cơ sở. Trước hết thể hiện vai trò gương mẫu trước nhân dân; phát huy được ý thức, tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Với phương châm: “làm hết việc, chứ không làm hết giờ”; “Mỗi ngày làm thêm một giờ, mỗi tuần làm thêm một ngày”. Khi cuộc sống của người dân nơi đây còn muôn vàn khó khăn thì việc mỗi tháng chia sẻ 02 ngày nghỉ của mình để đến với Nhân dân không chỉ tạo được sự quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân mà còn tạo ra những sản phẩm có ý nghĩa lớn về cả tinh thần, vật chất cũng như tạo dựng các phong thi đua yêu nước ngay từ cơ sở. Nhân dân tin tưởng, ủng hộ và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện; trong nhiều  năm không xảy ra điểm nóng.

Những hành động, việc làm đó đã kết nối chặt chẽ giữa các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân để có cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn; mục đích cuối cùng đó là: hướng tới sự hài lòng của người dân và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ bắt nguồn từ cơ sở

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân: Tập trung tuyên truyền, thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát; xây dựng các tổ tự quản ở cộng đồng dân cư; vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu, phòng chống tảo hôn và thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn nhân dân bảo vệ môi trường, ăn ở hợp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh; đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh: Năm 2020, có trên 90% cấp ủy các cấp duy trì sinh hoạt định kỳ; số chi bộ sinh hoạt 12 kỳ/năm đạt trên 90%; số chi bộ sinh hoạt chuyên đề 4 kỳ/năm đạt trên 70%; qua đánh giá xếp loại hằng năm, bình quân 99,8% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 59,3% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 32,6% đạt trong sạch, vững mạnh, không có yếu kém. Năm 2021, 100% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 18,9%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 77,0%. Năm 2022, 97% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo: Việc tích cực triển khai các hoạt động thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” trong lĩnh vực sản xuất, đã góp phần nâng cao chất lượng, năng suất cây trồng, vật nuôi, năm sau cao hơn năm trước cụ thể: Năm 2019, có 33/33 chỉ tiêu, nhiệm vụ chính về kinh tế - xã hội hoàn thành và vượt kế hoạch giao, tỷ lệ giảm nghèo cao nhất từ trước tới nay đạt 11,04%; Năm 2020, tỷ lệ giảm nghèo đạt 8,54%, hoàn thành 31/33 chỉ tiêu, trong đó 20/33 chỉ tiêu vượt và 11/33 chỉ tiêu hoàn thành 100% kế hoạch; Năm 2021, hoàn thành 40/42 chỉ tiêu chủ yếu; Năm 2022 đã có 33/45 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 12/45 chỉ tiêu hoàn thành 100% kế hoạch giao.

Thay đổi diện mạo nông thôn mới: Tổ chức ra mắt 14 bản đạt chuẩn nông thôn mới; 10 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP (8 sản phẩm đạt 3 sao, 2 sản phẩm đạt 4 sao). Thành lập được 23 doanh nghiệp, 23 hợp tác xã và 385 tổ hợp tác, nâng tổng số doanh nghiệp trong toàn huyện lên 62 doanh nghiệp, 52 hợp tác xã và 649 tổ hợp tác. Tu sửa, làm mới, đổ bê tông gần 283 km đường giao thông nông thôn; duy trì gần 30 km đường điện thắp sáng đường quê; 77 mô hình tuyến đường tự quản; trồng gần 900.000 cây xanh; xóa 221 nhà dột nát cho hộ nghèo...

Mô hình “Ngày cuối cùng dân”, triển khai từ năm 2019 được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện nhiệt tình hưởng ứng, với trên 30.000 lượt cán bộ, đảng viên, trên 150.000 lượt người dân tham gia những công trình, phần việc cụ thể và ý nghĩa tại cơ sở; làm mới, tu sửa, đổ bê tông được trên 160 km đường giao thông nông thôn; làm mới và sửa chữa được 212 nhà cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách; duy trì gần 30 km đường điện thắp sáng đường quê, 77 mô hình tuyến đường tự quản; trồng được trên 900.000 cây xanh, trên 80 km đường hoa tại các bản, tổ dân phố; có trên 6.000 lượt cán bộ lãnh đạo huyện, xã tham gia sinh hoạt với Đảng ủy, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; giải quyết được trên 300 việc phát sinh ở cơ sở.

Xuất phát từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”, với mục tiêu hướng về cơ sở - Đây cũng chính là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện phải nỗ lực hết sức mình, phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo. Đây được xác định là giải pháp vừa tăng cường xây dựng, bồi đắp mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng với nhân dân, vừa là giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 25.05.2024

chương trình phát thanh 24.05.2024

chương trình phát thanh 23.05.2024