• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Huyện uỷ giao ban với các cơ quan tham mưu giúp việc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện.

Ngày xuất bản: 12/08/2020 9:33:00 SA
Lượt đọc: 2027

Chiều ngày 11/8/2020 Huyện uỷ Mù Cang Chải tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan tham mưu giúp việc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Giàng A Vừ - Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng cùng lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể huyện.

 

Huyện uỷ giao ban với các cơ quan tham mưu giúp việc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ, từ đầu năm đến nay, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ, MTTQ và các đoàn thể huyện đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Tham mưu chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp tới các chi, đảng bộ trực thuộc. Tham mưu chỉ đạo tiếp tục đôn đốc các chi, đảng bộ triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 của Chỉ thị 05-CT/TW với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện có hiệu quả mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, tỉnh huyện, các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái; 63 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện; các công trình, phần việc chào mừng và kết quả Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 với phương châm “Chủ động, linh hoạt, quyết liệt, trách nhiệm”.

Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Mù Cang Chải; rà soát, thẩm định quy hoạch cán bộ cấp cơ sở gồm các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở; Tham mưu làm tốt công tác sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ trước và sau đại hội; Tham mưu chỉ đạo thành công đại hội 32/32 tổ chức cơ sở đảng. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết nạp 24 đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng cho 113 đồng chí. Thực hiện tốt công tác kiểm tra và thanh tra trong tất cả các lĩnh vực.

Thực hiện tốt công tác Dân vận của Đảng, chính quyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết theo đúng quy định. Vận động thành lập và ra mắt 10 mô hình “Dòng họ tự quản”. Kiểm tra, hướng dẫn các xã xây dựng mô hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

Văn phòng đã làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện như xây dựng chương trình công tác hằng tháng, đồng thời chuẩn bị chương trình, nội dung, đôn đốc việc thực hiện và đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc phục vụ tốt công tác lãnh, chỉ đạo, quản lý, điều hành, giám sát xuyên suốt của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện theo chỉ đạo của cấp trên và phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Tham mưu tổ chức đón tiếp chu đáo các đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh, các đoàn báo chí, các tổ chức đến làm việc tại huyện. Làm tốt công tác xử lý các công văn đi đến hàng ngày, tiếp nhận và phân phối công văn, giữ gìn an toàn các tài liệu mật của cơ quan, đảm bảo việc in ấn, sao lục các tài liệu, văn bản của Huyện uỷ, HĐND - UBND, các Ban xây dựng Đảng và các văn bản của cấp trên kịp thời, đúng với quy định.

Đối với Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã có nhiều đổi mới trong phương thức triển khai các nhiệm vụ chỉ tiêu giao, đến nay có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt theo kế hoạch như xây dựng các mô hình, tổ tự quản, xây dựng các tuyến đường hoa, thắp sáng đường quê, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp, làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở...; tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

Đồng chí Giàng A Vừ - Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã dành nhiều thời gian bàn các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Giàng A Vừ đã ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế yếu kém cần khắc phục. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: các cơ quan tham mưu giúp việc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện cần phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng tham mưu với thường trực huyện ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch số 210 của Huyện uỷ, hoàn thành chỉ tiêu khai hoang ruộng bậc thang, tăng cường kiểm tra hướng dẫn, giúp đỡ hệ thống ngành dọc, tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đúng thời gian; tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo chỉ tiêu kết nạp đảng 100 % trở lên, tham mưu làm tốt quy trình trong bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm chăm lo quyền lợi cho người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, phát động các phong trào thi đua trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 17.6.2021

Chương trình phát thanh 16/6/2021

chương trình phát thanh 15.6.2021