• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Huyện ủy Mù Cang Chải làm việc với đoàn công tác Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật về xây dựng bản thảo và tái bản cuối lịch sử Đảng bộ huyện Mù Cang Chải giai đoạn 1957 – 2025

Ngày xuất bản: 04/03/2024 4:26:00 CH
Lượt đọc: 1965

  Sáng ngày 04/3/2024, Huyện ủy Mù Cang Chải làm việc với đoàn công tác Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật về xây dựng bản thảo và tái bản cuối lịch sử Đảng bộ huyện Mù Cang Chải giai đoạn (1957 - 2025). Dự buổi làm việc với đoàn có đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Về đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, cùng đoàn công tác.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Đoàn công tác Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật.

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông qua kế hoạch tái bản cuối lịch sử Đảng bộ huyện Mù Cang Chải giai đoạn (1957 - 2025)

Tái bản cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Mù Cang Chải giai đoạn (1957 - 2025) có 6 chương, trong đó có 01 Chương mới: Chương 1: Mù cang Chải miền đất, con và truyền thống lịch sử;  Chương 2: Mù Cang Chải dưới thời Pháp thuộc, trong cách mạng Tháng tám năm 1945 và kháng chiến chống thời dân Pháp (1896 - 1954);  Chương 3: Thành lập châu Mù Cang Chải, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, góp phần cùng cả nước giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975); Chương 4 - Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 – 1991);  Chương 5: Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân các dân tộc thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1991 - 2015) và Chương mới là chương 6: Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, từng bước đưa huyện Mù Cang Chải không còn là huyện nghèo vào năm 2030.

Để đảm bảo về chất lượng và sát tình hình thực tế của huyện Mù Cang Chải, tại buổi làm việc Huyện ủy Mù Cang Chải và đoàn công tác của Nhà xuất bản đã trao đổi thẳng thắn về các nội dung của cuốn sách. Đặc biệt bố cục theo từng giai đoạn, cách thể hiện, các nhân vật. Đồng thời huyện cần phối hợp với Nhà xuất bản thành lập Ban chỉ đạo, Ban biên tập và Tổ biên soạn và chọn một số tác giả là người của huyện am hiểu về phong tục tập quán, giai đoạn các thời kỳ cùng Nhà xuất bản phối hợp thực hiện viết về cuốn sách lịch sử Đảng bộ huyện Mù Cang Chải giai đoạn (1957 – 2025).

 

Đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần tham mưu cho Huyện ủy hoàn chỉnh nội dung kế hoạch, đồng thời phối hợp với Nhà xuất bản nghiên cứu thành lập Ban chỉ đạo, Ban biên tập và Tổ biên soạn để sớm hoàn chỉnh tái bản cuối lịch sử Đảng bộ huyện Mù Cang Chải giai đoạn (1957 – 2025) đảm bảo về nội dung, chất lượng và phù hợp với thực tế của địa phương; cung cấp hình ảnh, nhân vật cho Nhà xuất bản theo nội dung cuốn sách; mong Nhà xuất bản cần thường xuyên liên hệ với huyện để cùng trao đổi nội dung, cách thể hiện để đảm bảo chất lượng và hiệu quả và phấn đấu dến tháng 7 năm 2024 sẽ ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn (1957 – 2025).

Thông qua việc tái bản cuối lịch sử Đảng bộ huyện Mù Cang Chải giai đoạn (1957 – 2025) là nhằm tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh về nội dung, các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa, xã hội; ngôn ngữ, văn phong của cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Mù Cang Chải giai đoạn 1957 – 2017” đã xuất bản tháng 6 năm 2017 và bổ sung thêm những sự kiện chính trị, thành tựu kinh tế - xã hội; Quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn (2015-2025) góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng tại địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ qua từng giai đoạn của lịch sử, phấn đấu xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến “Bản sắc, an toàn, thân thiện”, đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo. 

A Cớ

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 20.07.2024

chương trình phát thanh 19.07.2024

chương trình phát thanh 18.07.2024