• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Huyện Mù Cang Chải tổng kết 20 năm thực hiện nghị định 78 của chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Ngày xuất bản: 23/07/2022 12:20:00 CH
Lượt đọc: 3398

 Ngày 23/7/2022 UBND huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái; về phía huyện có đồng chí Nông Việt Yên – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ban đại diện các xã.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Ngân hàng Chính sach xã hội chi nhanh Yên bái và đồng chí Nông Việt Yên – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tăng hoa và trao bằng khen của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định 78.

Qua 20 năm triển khai tín dụng chính sách theo Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã khẳng định được vai trò và đã thể hiện được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời nguồn vốn tín dụng này phù hợp với sự phát triển của huyện vùng cao Mù Cang Chải. Với việc phủ đến 100% số thôn, bản cho vay ủy thác qua các đoàn thể như hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên với 183 tổ vay vốn và tiết kiệm đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Từ 2 chương trình tín dụng ban đầu, đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mù Cang Chải đã triển khai thực hiện cho vay 12 chương trình tín dụng ưu đãi theo chủ trương của Chính phủ với tổng dư nợ đến ngày 30/6/2022 đạt trên 343 tỷ đồng tăng gần 11% so với năm 2003. Từ nguồn vốn chính sách đã có 18.050 hộ nghèo, 1.942 hộ cận nghèo và 810 hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, giúp cho 1.408 hộ gia đình vay vốn cho học sinh, sinh viên theo học tại các trường cao đẳng, đại học và học nghề, xây dựng được 880 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng được 1.282 căn nhà trong đó có 7 căn nhà ở xã hội, 1.275 nhà cho hộ nghèo. Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đã góp phần giúp cho 13.906 hộ thoát nghèo. Chất lượng tín dụng luôn được quan tâm và cải thiện dần qua từng năm, đến nay Ngân hàng Chính sách huyện MCC được coi là một trong những ngân hàng không có tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn. Có thể khẳng định sau 20 năm thực hiện nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã góp phần giúp cho đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt, mỗi năm huyện Mù Cang Chải giảm được từ 6 đến 8% hộ nghèo, góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế xã hội.

 

Đồng chí Nông Việt Yên – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó Chủ tịch UBND huyện tặng hoa, giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị định 78.

Tại lễ tổng kết ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Yên Bái và đồng chí Nông Việt Yên – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời đề nghị, Ngân hàng và các đơn vị tiếp tục bám sát chiến lược định hướng phát triển của Ngân hàng cấp trên cũng như sự chỉ đạo của tỉnh, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu giải pháp giải ngân nguồn tín dụng; tiếp tục tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Trung ương, quyết định 1630/QĐ-TTg, ngày 28/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình kế hoạch của tỉnh, huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, quan tâm nguồn lực qua ủy thác triển khai các chương trình tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng trên địa bàn; Các cấp ủy nhận thức sâu sắc vai trò tín dụng trong phát triển kinh tế nhất là đối với mục tiêu phát triển chung của huyện, gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội hàng năm để giúp Nhân dân thoát nghèo nhanh; tập trung củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, phí ủy thác các tổ tiết kiện; đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền đến các tần lớp Nhân dân hiểu biết, quản lý, sử dụng nguồn tín dụng phug hợp cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; quan tâm nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành, phát huy vai trò phản biện xã hội trong giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, yêu cầu vay vốn của người dân, các đối tượng để tham mưu với các cấp bổ sung chính sách cho phù hợp với thực tế địa phương; 

 

Đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó Chủ tịch UBND huyện và ông Bùi Văn Hóa – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trao giấy khen của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất trong việc thực hiện Nghị định 78.

Hội nghị đã trao bằng khen của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Nghị định 78. UBND huyện khen thưởng cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ và Ban đại diện Ngân hàng tặng giấy khen cho 6 tập thể và 14 cá nhân

A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 02.12.2023

chương trình phát thanh 01.12.2023

chương trình phát thanh 30.11.2023