• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Huyện Mù Cang Chải tích cực giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong cải cách hành chính

Ngày xuất bản: 31/12/2020 10:47:00 SA
Lượt đọc: 1651

 Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, một trong những khâu quan trọng đó là giải quyết các hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4, tạo sự thuận lợi và mang lại sự hài lòng cho người dân và tổ chức doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính, đây cũng là bước đột phá tích cực xây dựng chính quyền điện tử công dân điện tử.

 

Bộ phận một cửa xã Púng Luông  đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính

Nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của bộ máy hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, thực sự là nền hành chính phục vụ Nhân dân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2020 huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và kiện toàn bộ máy cán bộ, công chức, viên chức, triển khai công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3 mức độ 4 và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân tổ chức cơ quan và doanh nghiệp. Cùng với đó các cán bộ công chức viên chức đã nêu cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, giảm phiền hà cho tổ chức và công dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã đã chủ động kiểm tra, rà soát và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính, kịp thời trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, đơn giản hoá thủ tục hành chính, đơn giản hoá các mẫu đơn, tờ khai trong các hồ sơ hành chính trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân nhất là trong các lĩnh vực giải quyết các chính sách xã hội, đất đai, tài chính thương mại, tư pháp. Những quy định về thủi tục hành chính còn bất cập, chồng chéo, vướng mắc để kiến nghị tỉnh cắt giảm đơn giản hóa cho người dân, thông qua việc công khai 549 thủ tục hành chính trong đó cấp huyện 417 thủ tục, cấp xã 132 thủ tục được công khai niêm yết để người dân thuận tiện tra cứu khi đến làm thủ tục. Các quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính được đổi mới căn bản, trong đó các hồ sơ của công dân, doanh nghiệp đều được số hóa và lưu trữ trên hệ thống phần mềm và được xây dựng theo quy trình nội bộ cho từng thủ tục hành chính.

Với việc giải quyết các các hồ sơ tại các Bộ phận phục vụ Hành chính công cấp huyện và xã, từ đầu năm đến nây toàn huyện đã tiếp nhận trên 124.320 hồ sơ trong đó cấp huyện tiếp nhận gần 92000 hồ sơ, cấp xã tiếp nhận 32.300 hồ sơ, đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 124.188 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,8%,. Số hồ sơ phát sinh mức độ 3 là 5.000 hồ sơ, điều đáng chú ý đó là số hồ sơ phát sinh mức độ 4 là hơn 27.600 hồ sơ trong đó tiếp nhận trực tuyến là gần 25000 hồ sơ đạt tỷ lệ trên 90, %. Trong tổng số hơn 264.300 lượt đánh giá, trong đó rất hài lòng 261.400 lượt, hài lòng gần 3000 lượt, không có trường hợp nào đánh giá không hài lòng.

Với việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác cải cách hành chính theo đúng kế hoạch chỉ đạo của tỉnh. Các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng tinh gọn, đơn giản, đảm bảo công khai, minh bạch, giảm chi phí thời gian cho cá nhân, tổ chức khi đến cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính. Tin tưởng rằng năm 2020 huyện Mù Cang Chải sẽ cải thiện danh sách trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính giữa các huyện thị thành phố, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 10.04.2021

chương trình phát thanh 09.04.2021

chương trình phát thanh 08.04.2021