• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Huyện Mù Cang Chải kiểm tra tiến độ thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Nậm Khắt

Ngày xuất bản: 07/08/2021 9:03:00 SA
Lượt đọc: 558

 Sáng ngày 6/8/2021, đồng chí Nông Việt Yên- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải, chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ 7 tháng đầu năm tại xã Nậm Khắt. Đi cùng còn có đồng chí Giàng A Vừ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan ban, ngành đoàn thể huyện,chủ tịch 14 xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Nậm Khắt

Tại buổi làm việc Ban chỉ đạo xây dựng  ông thôn mới xã Nậm Khắt đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của xã trong năm 2021.Theo đó, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nhận thức của người dân về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, Nhân dân đã tự giác và tích cực hơn. Đến nay xã Nậm Khắt đã đạt 18/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, còn tiêu chí về điện chưa đạt. Hiện nay xã Nậm Khắt đã dồn mọi sức lực, các nguồn đầu tư để hỗ trợ xây dựng để đạt tiêu chí số 4, để sớm đưa xã Nậm Khắt ra mắt đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối tháng 10/2021.

Tại buổi làm việc đã có nhiều ý kiến phát biểu nêu lên những khó khăn trong công tác vận động Nhân dân trên địa bàn tham gia xây dựng nông thôn mới, một số thành viên Ban quản lý Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của xã chưa thường xuyên quan tâm đến nhiệm vụ được phân công. Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới chưa được thường xuyên, các nội dung tuyên truyền chưa sâu, hiệu quả chưa cao, quy mô sản xuất chưa nhiều …trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị và đề xuất của xã, lãnh đạo các phòng, chuyên môn của huyện đã giải trình, làm rõ, đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới còn lại để Nậm Khắt hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2021.

 

Đồng chí Lê Trọng Khang - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ các tiêu chí nông thôn mới tại bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban, ngành đoàn thể của xã Nậm Khắt cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao vai trò của các đoàn thể chính trị xã hội trong lãnh đạo, triển khai, thực hiện tuyên truyền vận động thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phân công nhiệm vụ phụ trách giúp đỡ các hộ xoá nhà dột nát, làm mới nhà vệ sinh, hộ thoát nghèo. Phụ trách thực hiện tiêu chí cụ thể, chi tiết cho từng đoàn thể sát với tình hình thực tế của địa phương. Cần xác định người dân là chủ thể để xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc góp công, góp của để tham gia xây dựng nông thôn mới…

 

Đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại buổi làm việc tại xã Nậm Khắt

Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Nông Việt Yên - Ủy Viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải, chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã Nậm Khắt cần tập trung rà soát các tiêu chí xây dựng thôn mới, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí theo lộ trình và thời gian cụ thể. Phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí thường xuyên theo sát đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ mục tiêu xây dựng nông thôn mới mang lại và huy động sự vào cuộc của đông đảo người dân địa phương, tiến hành chỉnh trang nhà cửa, đường, làng, ngõ xóm Xanh - sạch - đẹp theo chuẩn nông thôn mới. Đối với các ngành chuyên môn của huyện cần tăng cường kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với xã trong việc đôn đốc thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới để sớm hoàn thiện các tiêu chí và sớm đưa xã Nậm Khắt ra mắt đạt nông thôn mới theo lộ trình kế hoạch giao./.

 

Hồng Mỷ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 22.01.2022

Chương trình phát thanh 21.1.2022

Chương trình phát thanh 20.1.2022