• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Huyện MCC tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023

Ngày xuất bản: 14/03/2023 8:50:00 SA
Lượt đọc: 1273

Chiều 13/3/2023, UBND huyện Mù Chải đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Chủ trì hội nghị đồng chí Sùng A Chua – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện;  các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo của huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Toàn cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2023

Tại hội nghị Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022 công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh góp phần từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp và người dân về xây dựng nông thôn mới, qua đó chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mù Càng Chải đã đạt được những kết quả tích cực như đóng góp thêm nguồn lực, vật lực để kiên cố đường giao thông nông thôn. Cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp. Kinh tế nông thôn có bước tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp hàng hoá liên kết theo chuỗi giá trị được hình thành và phát triển, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Các lãnh vực giáo dục có sự phát triển cả về quy mô và chất lượng; y tế cơ sở được nâng cao chất lượng; đời sống văn hoá của người dân được nâng lên. Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Qua một năm triển khai công tác xây dựng nông thôn mới đã có 01 xã đạt 11 tiêu chí là xã Nậm Khắt, 5 xã đặt 8 tiêu chí, 3 xã đạt 7 tiêu chí, 1 xã đạt 6 tiêu chí và 3 xã đạt 5 tiêu chí. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu nêu lên những tồn tại, hạn chế trong công tác triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đồng thời cùng tham gia vào kế hoạch năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đồng thời, với một quyết tâm chính trị cao nhất, các xã chủ động tổ chức triển khai thực hiện, đề xuất, phối hợp với các cơ quan của huyện giải quyết những khó khăn, vướng mắc để thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023 hướng tới năm 2024 xã Nậm Khắt cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu kết luận đồng chí Sùng A Chua – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, UBND huyện  xây dựng các văn bản hướng dẫn, rà soát, phân bổ, bố trí nguồn lực cho công tác xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban ngành của Huyện chịu trách nhiệm từng chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới để lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới theo hướng vai trò chủ thể người dân trong thực hiện Chương trình, sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới, huyện nông thôn mới nhằm nâng cao ý thức tự giác, tự chủ, khơi dậy, phát huy năng động sáng tạo của người nông dân trong tổ chức thực hiện./.

A Đảng

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 01.12.2023

chương trình phát thanh 30.11.2023

chương trình phát thanh 29.11.2023