• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo 35, công tác Tuyên giáo Giáo dục lý luận chính trị năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ngày xuất bản: 08/01/2024 3:26:00 CH
Lượt đọc: 1187

 Chiều 08/01/2024, Bạn Chỉ đạo 35 đã tổ chức hội nghị tổng kết, công tác Tuyên giáo Giáo dục lý luận chính trị năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của huyện; đồng chí Đào Thị Thu Thủy - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Ban chỉ đạo 35 của huyện; Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy, thành viên tổ thư ký bản chỉ đạo 35 Huyện ủy; Lãnh đạo các cơ quan khối khoa giáo; báo cáo viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023, Bản Chỉ đạo 35 trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động trong tham mưu đề xuất, tích cực trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch. Trong đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm chủ động tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham mưu kịp thời việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết các kỳ họp của Trung ương và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; chủ động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng của Trung ương và địa phương. Đặc biệt năm 2023, Huyện ủy Mù Cang Chải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động về nghệ thuật vẽ sắc ông và đón nhận Di sản Văn hoá phi vật thể về Nghệ thuật khèn Mông.

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời định hướng tư tưởng trong Đảng bộ. Công tác đấu tranh chống thông tin xấu, độc, sai trái, thù địch được thực hiện thường xuyên, từ đó đã khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải. Công tác lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống được quan tâm chỉ đạo; công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ diễn ra đúng định hướng, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị đã có trên 10 ý kiến thảo luận các đại biểu đánh giá năm 2023, công tác Tuyên Giáo và hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Có nhiều sự đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của huyện phát biểu tại hội nghị

Để Bạn Chỉ đạo 35, công tác Tuyên giáo trong năm 2024 thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của huyện yêu cầu Ban Tuyên giáo, các khối khoa giáo của huyện cần tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy lãnh, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ công tác tuyên giáo. Trong đó, công tác tuyên giáo phải hướng trọng tâm vào tuyên truyền, giáo dục, củng cố, xây dựng niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân với Đảng; công tác tuyên giáo yêu cầu dứt khoát phải có tính Đảng, tính chiến đấu, được triển khai toàn diện, đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Các chi, đảng bộ cơ sở cần đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, để mỗi cán bộ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, hiểu biết sâu, rộng; có khả năng tuyên truyền, thuyết phục, vận động Nhân dân tin và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp của Nhà nước. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số các lĩnh vực của công tác tuyên giáo; ngành Tuyên giáo cần tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ./.

 

 A Đảng

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 16.04.2024

chương trình phát thanh 15.04.2024

chương trình phát thanh 14.04.2024