• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đánh giá kết quả Quý I; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2024

Ngày xuất bản: 27/03/2024 4:55:00 CH
Lượt đọc: 741

 Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2024, sáng ngày 27/3/2024, dưới sự chủ trì của đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy định kỳ tháng 3/2024 để quyết định các nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ đã cho ý kiến về các nội dung: công tác phát triển Đảng, công tác tổ chức cán bộ; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II và tháng 4 năm 2024; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2023; điều chỉnh kịch bản thu ngân sách năm 2024; Kế hoạch tái bản, bổ sung và chỉnh lý cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Mù Cang Chải giai đoạn 1957 - 2025”; Kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận số 337-TB/TU, ngày 30/11/2023 của Tỉnh ủy; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I, phương hướng quý II/2024; Tờ trình của Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 199-CTr/TU, ngày 25/01/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; những công việc quan trọng Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương và quyết định giữa kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 27 và lần thứ 29…

Đồng chí Nông Việt Yên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Quý I năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị năm 2024 theo Kế hoạch số 168-KH/HU. Kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023 của tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cần khắc phục trong năm 2024. Triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kịp thời quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh uỷ, các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Trong 3 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tăng cao so với cùng kỳ: Sản lượng chè búp tươi tăng 25%; tổng đàn gia súc chính tăng 15,8%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại tăng 10,6%; giá trị sản xuất công nghiệp (Giá SS) tăng 19,0%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 23,8%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý tăng 100%...

Toàn cảnh Hội nghị 

Tại hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đã lắng nghe các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan báo cáo thông tin thêm một số nhiệm vụ, hoạt động trong lĩnh vực được phân công trong thời gian qua; đặc biệt là công tác thu ngân sách, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, đấu giá đất; công tác triển khai xây dựng nông thôn mới; công tác xóa đói, giảm nghèo và công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên...Qua nghe báo cáo, các đồng chí trong Ban Thường vụ đã thảo luận và trao đổi một số vấn đề cần quan tâm như: Đối với điều chỉnh chỉ tiêu, kịch bản thu ngân sách cần phân kỳ cho phù hợp; quan tâm đến chất lượng sản phẩm chè Shan tuyết Púng Luông để giữ được thương hiệu; quan tâm việc trồng, chăm sóc cây xanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả góp phần thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 cũng như kế hoạch khắc phục sau kiểm điểm năm 2023...

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong quý I năm 2024, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy trong những tháng đầu năm. Đặc biệt, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: (1) Tập trung quyết liệt kịch bản thu ngân sách bảo đảm rõ lộ tình, tiến độ, chi tiết, quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2024; Tập trung giải ngân các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo theo đúng tiến độ, chú ý trong quá trình triển khai phải đảm bảo đúng, hiệu quả, không làm trái pháp luật; Đẩy nhanh tiến độ giải phòng mặt bằng các công trình trọng điểm, nhất là quỹ đất phát triển khu đô thị trung tâm Thị trấn Mù Cang Chải; Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn nhất là khu vực trung tâm thị trấn, khu vực trung tâm các xã, khu vực có tiềm năng phát triển du lịch; Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo sinh kế cho người dân; (2) Chuẩn bị kỹ lưỡng các hoạt động thu hút du lịch, trước mắt là các hoạt động mùa nước đổ một cách bài bản, chi tiết, chuyên nghiệp; Tập trung xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với 604 nhà và chỉ đạo kiểm tra lại các đối tượng thuộc diện làm nhà năm 2023. (3) Giao cho Ủy ban nhân dân huyện thành lập các đoàn công tác kiểm tra từ thiết kế, chất lượng thi công, các thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán đối với các công trình của chương trình mục tiêu quốc gia, đề án phát triển giao thông nông thôn để kịp thời khắc phục những sai phạm (nếu có); Rà soát lại các nhiệm vụ còn vướng mắc, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để tập trung giải quyết dứt điểm, không để kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. (4). Quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, đảm bảo cả số lượng và chất lượng; Tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2023 và những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm tra theo Điều 30 của Tỉnh ủy; Rà soát, sắp xếp cán bộ các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn để chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2025 - 2030; Giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, kiến nghị (nếu có); Xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” gắn với phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, kỷ niệm 70 năm thành lập huyện Mù Cang Chải.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 28.05.2024

chương trình phát thanh 27.05.2024

chương trình phát thanh 25.05.2024