• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Hồ Bốn tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày xuất bản: 26/01/2024 2:06:00 CH
Lượt đọc: 644

 Sáng 26/01/2024, xã Hồ Bốn đã tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hảng A Ký - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo phường kết nghĩa Thành phố Yên Bái; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã và 70 đại biểu tiêu biểu của 5 bản trên địa bàn xã. 

Toàn cảnh Đại hội

Xác định Mặt trận Tổ quốc xã là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hồ Bốn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đóng góp tích cực trong vận động các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương góp phần làm thay đổi toàn diện bộ mặt của xã. Thấm nhuần quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, lấy dân làm gốc, trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền hướng về khu dân cư, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới". Từ đó đã vận động Nhân dân hiến 4.000 mét vuông đất, hàng trăm triệu tiền xã hội hóa để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trang bị cơ sở vật chất như nhà văn hóa, góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, UBMTTQ Việt Nam xã đã cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục nhận được sự quan tâm của toàn xã hội; trong nhiệm kỳ quỹ “Vì người nghèo" từ các nguồn lực phối hợp hỗ trợ làm mới và sửa chữa, làm nhà “Đại đoàn kết”, hỗ trợ sản xuất, giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…

   Công tác vận động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đổi mới, có nhiều sáng tạo về phương thức và cách thức triển khai; Chủ động nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quôc xã đã lựa chọn các vấn đề được đông đảo Nhân dân quan tâm tổ chức nhiều cuộc giám sát độc lập. Đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng… Mặt trận Tổ quốc xã đã trở thành biểu tượng của Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với các Cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở.

 

Đồng chí Hảng A Ký - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại Đại hội

 Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hảng A Ký - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng bán Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Cần đa dạng các hình thức tập hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tử tưởng, quan điểm đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 7 khoá X của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát huy sức mạnh Khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, xã hội công bằng văn minh; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng 3 cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; Phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực của địa phương nhằm xoá đói giảm nghèo bền vững, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho Nhân dân; Xây dựng, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBMTTQ giữa HĐND, UBND và các tổ chức thành viên để tạo ra sự phối hợp đồng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; Làm tốt công tác tham mưu với Cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện Nghị quyết 40 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động vủa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025.