• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

HĐND huyện Mù Cang Chải tổ chức Kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện khoá 21, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày xuất bản: 14/07/2023 7:18:00 CH
Lượt đọc: 3594

 Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện và kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023. Sáng ngày 14/7/2023, tại Hội trường Trung tâm huyện, HĐND huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khoá 21, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Giàng A Vừ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Về dự kỳ họp còn có các đồng chí lãnh đạo Thường trực UBND - Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện; các vị đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái, Ủy viên HĐND huyện, 29/33 đại biểu HĐND huyện và cùng lãnh đạo cá phòng, ban, đơn vị chuyên môn của huyện cũng về dự kỳ họp.

 Toàn cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khoá 21, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã thông qua các báo cáo về hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

 Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã có 05/39 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 07/39 chỉ tiêu đạt từ 90% trở lên; 06/39 chỉ tiêu đạt từ 70% - 90%; 06/39 chỉ tiêu đạt từ 50% - 70%; 09/39 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Trong đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước như: Tổng đàn gia súc chính đạt 83.500 con; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 258,2 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 245,3 tỷ đồng; thành lập mới 05 doanh nghiệp; tỷ lệ qua đào tạo đạt 45,2%; Số lượt khách du lịch đến với huyện là 125,591 lượt đạt 41,9%; doanh thu từ du lịch đạt 125,5 tỷ đồng.  Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, công tác chăm lo cho người có công, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng.

 Các Đại biểu tham dự kỳ họp

 Cùng với đó, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ, nội dung chương trình công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân huyện theo kế hoạch. Hoạt động giám sát, khảo sát được tăng cường, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề được nhiều cử tri và Nhân dân quan tâm trong các lĩnh vực văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp. Hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân được quan tâm. Các dự án đều đáp ứng các nhu cầu cấp thiết và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác quản lý về đầu tư xây dựng đã chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo đảm về mặt tiến độ và chất lượng theo đúng quy định. An sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, văn hóa xã hội được quan tâm, chăm lo; chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được nâng lên.

 

HĐND huyện tặng hoa chúc mừng các đại biểu trúng cử Ủy viên UBND huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại kỳ họp HĐND còn xem xét các tờ trình về phân bố, điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư và tăng giảm kế hoạch vốn các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023. Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương, vốn Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Tờ trình tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tờ  trình về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ HĐND huyện đã kiện toàn và bầu bổ sung các Ủy viên UBND huyện Mù Cang Chải khoá 21, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 3 đồng chí.

 

Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp

Trong thời gian buổi chiều cùng này, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng đối với các tờ trình, báo cáo trình kỳ họp; Đề xuất nhiều nhiệm vụ giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tại kỳ họp trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện trình kỳ họp. HĐND huyện đã thống nhất cao thông qua 6 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024; Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành của huyện tổ chức, triển khai thực hiện thời gian tới.

 

Đồng chi Nông Việt Yên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện khóa 21

 Sau 01 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Mù Cang Chải khóa 21, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc tại kỳ họp đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực trong 6 cuối năm 2023 cụ thể là: Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy và tình hình thực tế để tiếp tục đổi mới sáng tạo, trách nhiệm hơn, sâu sát hơn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023. Triển khai tích cực, hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh, Huyện ủy và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế. Đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các Đồ án quy hoạch xây dựng đô thị xã Nậm Khắt, Púng Luông, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Thị trấn Mù Cang Chải và vùng lân cận đến năm 2035. Đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch; tổ chức tốt các hoạt động Lễ hội khám phá di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam, thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và đón nhận danh hiệu Di tích văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với nghệ thuật dân tộc khèn Mông, Festival Khèn Mông năm 2023. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự xã hội; tổ chức thành công diễn tập chiến đấu cấp xã thị trấn trong khu vực phòng thủ đối với xã Chế Tạo và Kim Nọi đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Hồng Mỷ - A Đảng

 

 

CÁC TIN KHÁC

 • Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.
 • Thư của Bác Hồ động viên, khích lệ chiến sĩ Điện Biên 70 năm trước
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ
 • Mù Cang Chải tổ chức các hoạt động Ngày hội Thống nhất 30/4 và du lịch “Mùa nước đổ“ năm 2024
 • Mù Cang Chải khai mạc lớp bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2024
 • Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Xây lắp mỏ TKV tổ chức tọa đàm về công tác tuyển dụng lao động và tuyên tuyển sinh học nghề giữa Công ty xây lắp mỏ TKV, Trường cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam và huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái
 • Huyện Mù Cang Chải Hội nghị tư vấn định hướng học nghề để làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh
 • Bộ phận hành chính công Púng Luông tiếp nhận các loại hồ sơ qua hình thức trực tuyến đạt trên 42%.
 • Đoàn thanh niên Công ty TNHH nhiên liệu Hàng không Việt Nam, Đoàn thanh niên Tổng Hàng không Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái và Huyện Đoàn Mù Cang Chải tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Bếp ăn lắp ghép” tại điểm Trường Mầm non Púng Luông
 • 1-10 of 3930<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 23.04.2024

  chương trình phát thanh 22.04.2024

  chương trình phát thanh 20.04.2024