• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

HĐND huyện Mù Cang Chải khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 9 (chuyên đề)

Ngày xuất bản: 24/11/2023 7:56:00 CH
Lượt đọc: 2388

 Thực hiện chương trình công tác của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 về tổ chức kỳ họp trước và sau kỳ họp. Chiều ngày 24/11, HĐND huyện Mù Cang Chải khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 9 (chuyên đề). Dự và chủ trì kỳ họp có đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Quân - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Các đại biểu HĐND huyện khóa XXI, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Toàn cảnh kỳ họp ( Ảnh trên)

 

Đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp ( Ảnh trên)

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau phần khai mạc của đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, kỳ họp đã thông qua các báo cáo về tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; các tờ trình của UBND huyện về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Mù Cang Chải; tờ trình về đồ án quy hoạch xây dựng xã Nậm Khắt xã Púng Luông, vùng phụ cận đến năm 2035. 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu về công tác quy hoạch sử dụng đất của huyện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặc biệt là diện tích đất rừng, đất ở…

 

Đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát tại kỳ họp (Ảnh trên)

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn, nhất là hai xã Nậm Khắt, Púng Luông cần nghiên cứu kỹ đồ án quy hoạch chung về xây dựng xã trở thành đô thị loại V. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền cho Nhân dân nắm được việc quy hoạch xây dựng chung của xã và các vùng phụ cận giai đoạn 2021 – 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, trong đó cần phân tích rõ về đất ở, đất rừng, khu để xây dựng các công trình hạng mục….

 

Các đại biểu về dự kỳ họp biểu quyết về thực hiện các nghị quyết tại kỳ họp ( Ảnh trên)

Kỳ họp đã thông qua 03 nghị quyết và được các đại biểu về dự kỳ họp biểu quyết và nhất trí cao.

 

Đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp ( Ảnh trên).

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, chủ trương của Tỉnh ủy, Huyện ủy và tình hình thực tế để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện; Bám sát Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 116 của Huyện ủy, Nghị quyết số 66 của HĐND huyện; Đề nghị UBND huyện chuẩn bị sớm các nội dung trình kỳ họp cuối năm; gửi hồ sơ, tài liệu để các Ban của HĐND huyện thẩm tra theo quy định. Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện đôn đốc, tổ chức kiểm tra, khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung trước khi trình kỳ họp; Thường trực HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan; Tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu đúng quy định, để HĐND huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2023; Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cấp trong công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của Nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương./.

 

A Cớ 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 14.04.2024

chương trình phát thanh 13.04.2024

chương trình phát thanh 12.04.2024