• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự ngày hội Đại Đoàn Kết và công bố quyết định của UBND huyện công nhận bản Tà Sung xã Cao Phạ đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày xuất bản: 18/11/2022 5:29:00 CH
Lượt đọc: 3638

 Sáng ngày 18/11/2022, bản Tà Sung xã Cao Phạ đã tổ chức Ngày hội Đại Đoàn Kết toàn dân tộc và công bố quyết định của UBND huyện công nhận bản Tà Sung xã Cao Phạ đạt chuẩn nông thôn mới. Dự và động viên bà con Nhân dân có đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan phụ trách, giúp đỡ xã, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và bà con Nhân dân bả Tà Sung.

 

 Các tiết mục văn nghệ tại Ngày hội

Bản Tà Sung xã Cao Phạ được sáp nhập một nửa của bản Trống Tông Khúa và bản Ít Thái. Nay toàn bản có tổng diện tích tự nhiên là 990,12 ha, trong đó trên 741 ha đất nghiệp, gần 249 ha đất phi nông nghiệp, có 133 hộ gia đình với 682 nhân khẩu, 17 hộ nghèo chiếm gần 13%;  80% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; có 01 Chi bộ và 16 đảng viên, có 06 Tổ hợp tác, 01 hợp tác xã, thu nhập bình quân đầu người là trên 39 triệu đồng/người/năm. Toàn bản không có nhà tạm, nhà dột nát. Hiện bà con Nhân dân trong bản luôn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sản xuất 50 ha lúa đông xuân, 52 ha lúa vụ mùa. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, xã Cao Phạ đã huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, như: kênh mương thủy lợi, hệ thống đường giao thông nông thôn với tổng nguồn vốn gần 206 triệu đồng, trong đó Nhân dân đóng góp tiền mặt là 26 triệu đồng và ngày công lao động trị giá 180 triệu đồng. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Đến nay bản Tà Sung xã Cao Phạ đã cơ bản đạt 15/15 tiêu chí, diện mạo nông thôn của bản đã được khởi sắc, đời sống của người dân nâng lên và được UBND huyện công nhận và quyết định ra mắt bản NTM. 

Nhân dịp này bà con Nhân dân trong bản cũng đã tổ chức Ngày hội Đại Đoàn Kết toàn dân tộc nhằm ôn lại truyền thông lịch sử 92 năm Ngày hội thống nhất Mặt trận dân tộc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2022). Phát biểu tại buổi lễ ra mắt và Ngày hội Đại Đoàn Kết toàn dân tộc bản Tà Sung xã Cao Phạ.

 

Đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Ngày hội và công bố quyết định của UBND huyện công nhận bản Tà Sung đạt chuẩn nông thôn mới

 Đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của bà con Nhân dân trong bản Tà Sung nói riêng và Nhân dân xã Cao Phạ nói chung về tình đoàn kết trong cộng đồng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn một số nhiệm vụ quan trọng về tiếp tục phát huy những thành tích trong xây dựng nông thôn mới cũng xây dựng khối Đại Đoàn Kết toàn dân tộc trong thời gian tới, đó là: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết quân chúng nhân dân, thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, xác định đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, là yếu tố quyết định đến sự thành công của Chương trình; tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, tăng cường phát triển sản xuất trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên các sản phẩm Tiếp tục thành lập và phát triển bền vững các Hợp tác xã; Tổ hợp tác, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo tại bản Tà Sung nói riêng và xã Cao Phạ nói chung; tiếp tục huy động, lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn trong đó trọng tâm là phát triển, kiên cổ hoá hệ thống đường giao thông nông thôn và các công trình cấp thôn, bản nhằm cải thiện trực tiếp điều kiện sinh hoạt và sản xuất của nhân dân; làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, công nghệ thông tin; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương; chú trọng thực hiện tốt việc thu gom xử lý nước thải, chất thải, bao gói thuốc bảo vệ thực vật..., tích cực trồng cây xanh cải tạo cảnh quan môi trường, phát triển các mô hình thôn, bản sáng - xanh - sạch - đẹp, kết hợp giữa xây dựng nông thôn mới với phát triển du lịch cộng đồng, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên; tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, trong gia đình, tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn dân tộc…

 

Đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định và giấy khen của UBND huyện cho bản Tà Sung

 

 Lãnh dạo các cơ quan phụ trách, giúp đỡ xã Cao Phạ, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã  tặng hoa chúc mừng bản Tà Sung đạt chuẩn nông thôn mới

Nhân dịp này đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trao Quyết định của UBND huyện về công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới, trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng nông thôn mới và tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng bản Tà Sung đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội Đại Đoàn Kết toàn dân tộc năm 2022. Cũng nhân dịp này, lãnh đạo các cơ quan phụ trách, giúp đỡ xã Cao Phạ, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã đã tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng nhân dân bản Tà Sung. UBND xã Cao Phạ đã tặng giấy khen cho các thế hệ, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia xây dựng nông thôn và gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 đối với bản Tà Sung 

Việc ra mắt bản NTM tại bản Tà Sung xã Cao Phạ vào ngày kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam là rất có ý nghĩa đối với bà con Nhân dân bản Tà Sung nói riêng và xã Cao Phạ nói chung và là tiên đề để tiếp tục thực hiện cho các bản khác về xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới./.

 

A Cớ 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 21.05.2024

chương trình phát thanh 20.05.2024

Chương trình phát thanh 19/5/2024