• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái dự Đại hội XIII của Đảng: Nêu cao trách nhiệm, gửi trọn niềm tin

Ngày xuất bản: 25/01/2021 2:30:00 CH
Lượt đọc: 395

 

Vinh dự đại diện cho hơn 58.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh được bầu chọn tham gia Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng, 18 đại biểu chính thức của Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái sẽ nêu cao trách nhiệm với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” đóng góp vào các hoạt động tại Đại hội.

Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Yên Bái đi dự Đại hội XIII của Đảng

Ngày 25/1/2021, tại thủ đô Hà Nội diễn ra sự kiện chính trị vô cùng trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN”.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, xây dựng, các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng nói chung và đại biểu tỉnh Yên Bái nói riêng có nhiệm vụ tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội; tập trung thảo luận, lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đáp ứng được chỉ đạo và yêu cầu của Bộ Chính trị mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã quán triệt trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vừa qua. 

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chính là thông điệp cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đặc biệt là các đại biểu dự Đại hội XIII nói chung, Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái nói riêng phát huy cao độ tinh thần, khí thế, kinh nghiệm của đại hội đảng bộ địa phương, góp phần tổ chức thành công Đại hội. 

Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm cao cả đối với 18 đại biểu của Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội XIII của Đảng. 

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội và Trung ương Đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 này, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh mong muốn và kỳ vọng về một Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ hội tụ được những cán bộ có đủ đức, đủ tài, đủ tâm và đủ tầm để lãnh đạo đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. 

Từ niềm tin tưởng tuyệt đối đó, trách nhiệm của Đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kỳ này là vô cùng lớn lao đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh và đủ sức lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với những thắng lợi mới to lớn hơn. 

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ngày 18/5/2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp cơ sở; ngày 22/7/2020, đã tổ chức thành công 12/12 đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, trở thành một trong những địa phương hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở sớm nhất trong cả nước. 

Trong đó, cấp cơ sở, tỷ lệ nhân sự bầu đủ, bầu đúng và trúng cử cao hơn hẳn so với nhiệm kỳ trước; chất lượng cấp ủy viên được nâng lên, cơ cấu có nhiều tiến bộ so với nhiệm kỳ trước và vượt yêu cầu của Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. 

Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên bố trí được 46% bí thư hoặc chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương. 

Đối với cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới. 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử với tỷ lệ phiếu cao; 100% đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội với kết quả bầu cử rất cao (8 đồng chí đạt tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối, 3 đồng chí đạt trên 99%); bố trí 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương. Tỷ lệ đổi mới đạt 34,8%, đặc biệt, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số vượt cao so với yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW. 

Thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đã giúp Đảng bộ tỉnh lựa chọn, bầu đi dự Đại hội XIII của Đảng những đại biểu ưu tú nhất, xứng đáng nhất và đều là những cán bộ đã được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách, trưởng thành trong thực tiễn, có đủ trình độ, bản lĩnh, năng lực để tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Đại hội XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu TRẦN HUY TUẤN - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển bền vững của đất nước, thu hút sự quan tâm, kỳ vọng, niềm tin của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII gồm 18 đồng chí do đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và các quy định của Đại hội.

Chúng tôi sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp trí tuệ vào các dự thảo văn kiện trình đại hội; sáng suốt lựa chọn những đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân để lãnh đạo xây dựng đất nước phát triển, vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Ngoài làm tốt nhiệm vụ được Đoàn phân công, mỗi thành viên giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh Covid-19…, góp phần vào thành công của Đại hội.

Đại biểu CHU ĐÌNH NGỮ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy:

Là những thành viên được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX bầu, mang ý chí, nguyện vọng, tình cảm của Đảng bộ tỉnh đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng tôi ý thức sâu sắc đây là vinh dự rất lớn lao và tự thân nghiêm túc thực hiện quy chế của Đại hội, tham gia ý kiến chất lượng theo chương trình Đại hội. 

Niềm vui trọn vẹn về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX và qua theo dõi sự thống nhất cao của các hội nghị Trung ương về công tác nhân sự Đại hội được chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, làm từng bước, từng việc, từng khâu bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm… tạo niềm tin tưởng tuyệt đối để các thành viên trong đoàn, với danh dự và trách nhiệm, sẽ góp lá phiếu của mình bầu ra các đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo quản lý tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, góp phần vào thành công của Đại hội.

Đại biểu LÒ THỊ ÁNH NGUYỆT - Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Nghĩa Lộ:

Tôi tin tưởng và kỳ vọng vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và mong muốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ đủ mạnh, đủ tài đưa đất nước vững bước tiến lên trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn.

Đại biểu LÊ THỊ HỒNG VÂN - Giám đốc Sở Y tế:

Là một trong 18 đại biểu của tỉnh dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tôi rất vinh dự và tự hào vì đã được các đại biểu tin tưởng và tín nhiệm bầu tham gia vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Vì vậy, tôi nhận thấy mình phải có trách nhiệm tham gia đầy đủ thời gian Đại hội, chấp hành nghiêm kỷ luật của Đoàn, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp được nhiều ý kiến có chất lượng để Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rực rỡ.

Theo Báo Yên Bái

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 25.02.2021

chương trình phát thanh 24.2.2021

chương trình phát thanh 23.02.2021