• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Đoàn công tác của Ban tôn giáo Chính phủ làm việc tại huyện Mù Cang Chải

Ngày xuất bản: 11/11/2022 3:02:00 CH
Lượt đọc: 2116

 Sáng ngày 11/10/2022, Đoàn công tác của Ban tôn giáo Chính phủ do ông Nguyễn Ánh Chức - Phó trưởng ban, Ban tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn, cùng thành viên trong đoàn công tác đã có buổi làm việc với huyện Mù Cang Chải về hoạt động tín ngưỡng của người Mông và những vấn đề trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện. Đi cùng còn có ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái . Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng một số cơ quan, ban ngành liên quan.

 Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Ban tôn giáo Chính phủ tại Mù Cang Chải

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có 3 tôn giáo đang hoạt động gồm: Đạo tin lành, Đạo công giáo và Phật giáo với tổng số 68 hộ, 384 người. Trong những năm qua, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật, quyền tự do tôn giáo được đảm bảo, các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng và hợp pháp được quan tâm giải quyết kịp thời. 

Chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo “sống tốt đời, đẹp đạo”, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân, đồng bào có đạo đã và đang ngày càng được cải thiện, trình độ dân trí từng bước được nâng lên; đồng bào các tôn giáo tin tưởng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia các cuộc vận động ở địa phương, kinh tế - xã hội của huyện ngày một phát triển, đời sống Nhân dân được nâng cao; các hoạt động văn hóa, phát huy quyền dân chủ được quan tâm thực hiện, góp phần củng cố lòng tin của tín đồ tôn giáo và Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp. Đồng bào có đạo phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Cấp ủy, chính quyền các cấp. 

 Các đại biểu ý kiến và đề xuất với Chính phủ về vấn đề trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện

Có thể thấy tình hình hoạt động tín ngưỡng truyền thống của người Mông trên địa bàn khá đa dạng, chứa đựng nhiều giá trị văn hoá. Qua các loại hình tín ngưỡng, nhiều giá trị văn hoá đặc trưng, mang tính cốt lõi tạo nên bản sắc văn hoá vẫn được bảo lưu, gìn giữ và phát huy, đồng thời loại bỏ dần những phong tục, tập quán không còn phù với tình hình hiện nay, đáp ứng được nhu cầu văn hoá, tinh thần, tín ngưỡng tâm linh của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Ánh Chức - Phó trưởng ban, Ban tôn giáo Chính phủ cho rằng: Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện Mù Cang Chải. Do đó, thực trạng hoạt động tín ngưỡng của người Mông và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đạt được những kết quả tích cực; tình hình hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường, các hoạt động tôn giáo đều thực hiện theo quy định của giáo hội và pháp luật của Nhà nước; chức sắc, chức việc và tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện nhân đạo, phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

 Ông Nguyễn Ánh Chức - Phó trưởng ban, Ban tôn giáo Chính phủ phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Thời gian tới, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo. Chủ động đấu tranh chống lại các hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, kích động chia rẽ Nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm an ninh quốc gia. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn đối với các tà đạo, đạo lạ và các hoạt động mê tín dị đoan. Quan tâm xây dựng tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác tôn giáo; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ các cấp làm công tác tôn giáo./.

Hồng Mỷ 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 02.03.2024

chương trình phát thanh 01.03.2024

Mù Cang Chải Ngày Mới