• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX; đại biểu HĐND huyện Mù Cang Chải khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày xuất bản: 06/05/2021 10:59:00 SA
Lượt đọc: 576

 

Theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tỉnh Yên Bái có 02 đơn vị bầu cử gồm 10 người, tại đơn vị bầu cử số 02, gồm thị xã nghĩa Lộ và các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên, có 05 người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó, số đại biểu Quốc hội được bầu là 03 người.

 

Ngày 26/4/2021 Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết số 02/NQ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử. Công bố danh sách 97 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 15 đơn vị bầu cử trong toàn tỉnh để bầu 56 đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại đơn vị bầu cử số 13 gồm 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có 05 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái, trong đó, số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 03 người.

Cũng ngày 26/4/2021  Ủy ban bầu cử huyện Mù Cang Chải ban hành Nghị quyết số 02/NQ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Mù Cang Chải khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử. Danh sách được công bố gồm 54 người ứng cử tại 7 đơn vị bầu cử trong toàn huyện để bầu 33 đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

 

 

Ban biên tập

 

 

 

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 15.6.2021

chương trình phát thanh 14.6.2021

chương trình phát thanh 12.6.2021