• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Đảng bộ huyện Mù Cang Chải hiệu ứng việc thực hiện 3 khâu đột phá

Ngày xuất bản: 22/06/2023 1:10:00 CH
Lượt đọc: 1448

 Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thống nhất và biểu quyết 23 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, Quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Và xác định tập trung triển khai thực hiện 3 đột phá, đó là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển.

 

Năm đầu tiên huyện Mù Cang Chải tổ chức Lễ hội hoa Tớ dày đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm (Ảnh trên)

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện 3 khâu đột phá đã tạo nên dấu ấn quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội; Quốc phòng an ninh cũng như công tác xây dựng hệ thống chính trị. Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt về các hoạt động tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động, hiệu lực hiệu quả. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách TTHC nhất là các TTHC về các lĩnh vực đất đai, xây dựng...; niêm yết công khai thông tin phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC. Tiếp tục thực hiện nâng cao vai trò của, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực thi công vụ; các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí như việc kê khai tài sản, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Chấm điểm cải cách hành chính cấp xã hàng năm, kết quả 02 xã, thị trấn xếp loại tốt, 14 đơn vị xếp loại khá; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tập trung phát triển chính quyền điện tử, hạ tầng chính quyền số phục vụ hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền. Triển khai xây dựng Đề án phòng họp không giấy tờ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường khai thác và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dụng, 100% các cơ quan sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp, 100% thủ tục hành chính được đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa”; Tổng hợp và đề nghị cấp 251 tài khoản cấp trên phần mềm Voffice và đề nghị cấp mới và bổ sung 1.051 tài khoản thư công vụ và 251 chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị và CBCC trên địa bàn huyện. Đăng nhập sử dụng có hiệu quả hệ thống tích hợp, dùng chung tỉnh; Duy trì 57 phòng họp trực tuyến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận hành chính công huyện, cấp xã, triển khai cung cấp một số dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thực hiện tiếp 697.266 lượt công dân đến liên hệ công việc liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính, tỷ lệ tổ chức, cá nhân đánh giá rất hài lòng đạt 99,4%.

 

 

 

 Các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng công dân số YENBAI–S

 

Tiếp tục duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn. Cùng với đó, Đảng bộ huyện luôn quan đến các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, tăng cường các hoạt động trao đổi, đối thoại nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Trong nửa nhiệm kỳ đã thành lập mới 25 doanh nghiệp, 29 hợp tác xã và 379 tổ hợp tác, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 70 công ty, doanh nghiệp; 60 hợp tác xã, 759 tổ hợp tác.

 

 

Mù Cang Chải luôn quan tâm công tác luân chuyển cán bộ

Công tác phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch luôn được Đảng bộ huyện xác định là nhiệm vụ phát triển kinh tế mũi nhọn, trong đó tập trung làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Để đạt được mục tiêu này, Huyện ủy Mù Cang Chải đã ban hành Chương trình số 07-CTr/HU, ngày 05/8/2021 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 30/10/2020 về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 56-KH/HU, ngày 15/11/2021 về tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiếu số thuộc diện Ban Thường vụ quản lý giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã ăng ký và cử gần 2.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng quản lý nhà nước tại tỉnh và tại huyện. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Chú trọng công tác hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục đào tạo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn mở 24 lớp nghề cho 990 học viên; bình quân hàng năm tạo việc làm cho 1.242 lao động/năm, đạt 103,5% so với Nghị quyết; chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp ước đạt 1.447 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 45%, đạt 95,7% mục tiêu nghị quyết Đại hội; tỷ lệ lao động có văn bằng chứng chỉ ước đạt 22%, đạt 88% nghị quyết Đại hội.

Song song với công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động, trong thời gian qua, Huyện Mù Cang Chải đã làm tốt công tác huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, nhất là giao thông kết nối vùng, liên vùng, hạ tầng du lịch, hạ tầng đô thị, hạ tầng y tế, giáo dục, hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nguồn lực từ ngân sách nhà nước mang tính động lực để thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước tập trung vào các công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nhờ đó, hệ thống giao thông nhất là giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng phục vụ Nhân dân đi lại và giao lưu hàng hóa. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kiên cố hóa 293,83 km đường giao thông nông thôn, đạt 97,94% nghị quyết đại hội và mở mới 57,3 km đường đất nền rộng 3,5m, với tổng mức đầu tư trên 149,52 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 358,4/898,7 km đường được kiên cố, chiếm 40%.

Đây là những những hiệu ứng tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá của Huyện ủy về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện, đồng thời là tiền đề để Huyện ủy tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo thực các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Quốc phòng, An ninh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo./.

 

A Cớ

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 28.11.2023

chương trình phát thanh 27.11.2023

chương trình phát thanh 25.11.2023