• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Đảng bộ công an Mù Cang Chải hội nghị học tập, quán triệt triển khai, Chỉ thị, kết luật, thông báo của Ban Bí thư, Bộ chính trị và kế hoạch số 02 của Huyện ủy

Ngày xuất bản: 21/08/2020 10:49:00 SA
Lượt đọc: 839

 Sáng ngày 21/8, Đảng bộ Công an huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai, Chỉ thị, kết luật, thông báo của Ban Bí thư, Bộ chính trị và kế hoạch số 02-KH/HU của Huyện ủy Mù Cang Chải về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu Đại biểu HĐND các cấp.

 

Hội nghị học tập, quán triệt triển khai, Chỉ thị, kết luật, thông báo của Ban Bí thư, Bộ chính trị

Tại hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thi, kết luận gần 80 đảng viên của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công an huyện đã được Trung tá  Lý Thị Cung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó trưởng Công an huyện truyền đạt đến các Đảng viên về Chỉ thị 45 của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chỉ thị số 44 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Kết luận số 76 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và kế hoạch số 02-KH/HU về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại buổi học tập Đảng viên của các chi bộ đã được nghiên cứu trao đổi, thảo luận nội dung các Chỉ thị, Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời các chi bộ xây dựng kế hoạch để tuyên truyền gắn với các Chỉ thị, Kết luận liên quan đến công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp.

Thông qua việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, kết luận góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc thực hiện và hành động về vai trò, vị trí của các tổ, đội, bộ phận chuyên môn trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

 

Hồng Mỷ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 25.01.2021

chương rình phát thanh 23.01.2021

Chương trình phát thanh 22/1/2021