• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Mù Cang Chải

Ngày xuất bản: 27/12/2023 8:55:00 SA
Lượt đọc: 1456

 Trong thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột, chiến tranh, ly khai, khủng bố, tranh chấp lãnh thổ, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, tội phạm đa quốc gia, tranh chấp, chiến tranh thương mại giữa các quốc gia. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày càng quyết liệt hơn với các thách thức an ninh phi truyền thống như: an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh tài chính, an ninh mạng, khủng bố vũ trang, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... đang tiếp diễn phức tạp, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của nhiều quốc gia.

Trước những tác động của tình hình thế giới và trong nước, nhằm chủ động trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn, Công an huyện đã ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn đảm bảo quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” và Nghị quyết số 93-NQ/TU, ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Yên Bái thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn, tạo môi trưởng lành mạnh, ổn định, góp phần đắc lực vào sự phát triển về kinh tế - xã hội tại địa bàn.

Công an huyện đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các vụ việc phức tạp, hoạt động khiếu kiện đông người, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để từ đó tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết những nhu cầu chính đáng của người dân; vận động, tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ trương thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội và những lợi ích của các dự án này mang lại đối với người dân; đồng thời, kiến quyết đấu tranh, xử lý với các trường hợp lợi dụng hoạt động khiếu kiện kích động, lôi kéo người dân gây mất ANTT, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT tại địa bàn

Triển khai thực hiện có hiệu quả các trương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh không để hình thành các băng nhóm tội phạm hình sự, hoạt động “núp bóng” doanh nghiệp, “tín dụng đen” trá hình, tội phạm hoạt động theo dạng “xã hội đen”.... Qua đó, tình hình tội phạm về TTXH được kéo giảm (năm 2020 xảy ra 17 vụ/ 42 đối tượng; năm 2021, xảy ra 23 vụ/ 37 đối tượng; năm 2022, xảy 12 vụ/ 22 đối tượng; năm 2023, xảy ra 11 vụ/21 đối tượng); tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá tội phạm về ma túy (năm 2020, phát hiện, bắt giữ 21 vụ/ 28 đối tượng phạm tội về ma túy, vật chứng thu giữ: 1336,93g Heroin; 40,6g thuốc phiện; 253,38g ma túy tổng hợp; 04 xe máy; 08 điện thoại di động; số tiền 120.875.000 (một trăm hai mươi triệu tám trăm bảy mươi năm nghìn đồng); năm 2021, phát hiện, bắt giữ 24 vụ/ 64 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ: 118,496g heroin; 646,2g thuốc phiện; 15,478g ma túy tổng hợp; 4,5kg quả thuốc phiện tươi; 02 xe máy; 08 điện thoại di động; số tiền 169.053.000 (một trăm sáu mươi chín triệu không trăm năm mươi ba nghìn đồng); năm 2022, phát hiện, bắt giữ 23 vụ/ 55 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ: 334,94g heroin; 547,38g ma túy tổng hợp; 1.590,35g thuốc phiện và 457.971.000đ (bốn trăm năm mươi bảy triệu chín trăm bảy mươi một nghìn đồng); năm 2023, phát hiện, bắt, xử lý 26 vụ/55 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 1.231,27g hêrôin; 650,94g ma túy tổng hợp; 22,3g thuốc phiện và 57.811.000đ (năm mươi bảy triệu tám trăm mười một nghìn đồng).

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được chú trọng thực hiện. Hằng năm, Công an huyện đã tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện ban hành các chương trình, kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức phát động phong trào thường xuyên tại các xã, thị trấn, cơ quan, trường học với hàng trăm nghìn lượt người dân, cán bộ, công chức, học sinh tham gia; tuyên truyền đến người dân những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật cho Nhân dân; phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn trong thực hiện Thông tư 124/2020/TT-BCA. Tổ chức đánh giá báo cáo Ủy ban nhân dân huyện không bình xét đơn vị văn hóa đối với các cơ quan, trường học, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn không đạt chuẩn về an ninh trật tự. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự trong cơ quan, đơn vị; củng cố, duy trì 66/66 mô hình tự quản về ANTT hoạt động hiệu quả; 98 hòm thư góp ý về ANTT tại cơ sở; 98 điểm trình báo tạm trú, tạm vắng.

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy

Tổ chức thực hiện hiệu quả 02 dự án: Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp căn cước công dân. Tổ chức tuyên truyền, vận động 44.019 người dân đến khai báo hồ sơ cấp căn cước công dân; cấp 20.399 tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Tổ chức scan hồ sơ cư trú 6.174/11.880 hồ sơ đạt 51,8%; số hồ sơ cư trú đã số hóa 10.372/11.880 đạt 87.3%; số hóa hồ sơ hộ tịch 40.291/40/291 đạt 100%. Chủ động thực hiện tốt vai trò thường trực của lực lượng Công an trong thực hiện Đề án 06, tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thường xuyên rà soát làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn, cập nhật chứng minh nhân dân chín số lên hệ thống dữ liệu dân cư. Thực hiện tốt công tác quản lý, cấp đăng ký đảm bảo về ANTT đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện; thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn; hướng dẫn, tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy đối với 109 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Trên tinh thần thực hiện nghiêm túc “6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân Việt Nam”, nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mù Cang Chải quyết tâm nêu cao ý chí tiến công, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn; dựa vào dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân, củng cố, phát huy hiệu quả thế trận Quốc phòng toàn dân, thế trận An ninh nhân dân, gắn thế trận An ninh nhân dân với thế trận Quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tạo môi trường lành mạnh, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Mù Cang Chải ngày càng giàu đẹp.

Đỗ Minh Tuấn

Công an huyện Mù Cang Chải

CÁC TIN KHÁC

 • Bộ phận hành chính công Púng Luông tiếp nhận các loại hồ sơ qua hình thức trực tuyến đạt trên 42%.
 • Đoàn thanh niên Công ty TNHH nhiên liệu Hàng không Việt Nam, Đoàn thanh niên Tổng Hàng không Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái và Huyện Đoàn Mù Cang Chải tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Bếp ăn lắp ghép” tại điểm Trường Mầm non Púng Luông
 • Ủy ban Kiểm tra huyện triển khai nhiệm vụ quý II năm2024
 • UBND huyện tổ chức họp giải quyết tháo gỡ khó khăn về xây dựng khu đô thị mới thị trấn Mù Cang Chải
 • Đảng bộ cơ quan Chính huyện trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên
 • Trao quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể, Rượu thóc La Pán Tẩn, Hoa hồng Mù Cang Chải, Chè sham tuyết Púng Luông.
 • Ban CHQS huyện: Lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Mù Cang Chải, giai đoạn 2019 - 2024
 • Huyện Ủy Mù Cang Chải: Hội nghị kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của BTV Tỉnh ủy về tang cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2021 – 2025.
 • Púng Luông gìn giữ nghề chế tác và các điệu khèn truyền thống.
 • Những phần quà tạo sinh kế cho người dân ở Chế Cu Nha
 • 1-10 of 3922<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 18.04.2024

  chương trình phát thanh 17.04.2024

  chương trình phát thanh 16.04.2024