• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Công tác Tuyên giáo nơi vùng cao đặc biệt khó khăn

Ngày xuất bản: 28/07/2022 5:02:00 CH
Lượt đọc: 1865

 Mù Cang Chải là một huyện vùng cao, thuộc diện đặc biệt khó khăn, với trên 91% dân số là dân tộc Mông, sinh sống trên địa bàn 14 xã, thị trấn; trình độ dân trí không đồng đều; kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại chưa phát triển; người dân chưa thật sự nỗ lực tự vươn lên thoát nghèo. Song Mù Cang Chải lại là địa phương có nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành, con người cần cù chịu khó, thân thiện, mến khách; đặc biệt là có Danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang được du khách trong nước và quốc tế biết đến.

Trong những năm qua, huyện Mù Cang Chải được Đảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư nhiều chương trình, dự án phát triển, kết cấu hạ tầng khá đồng bộ, cùng với cơ chế, chính sách đặc thù dành cho các huyện vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh; sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, huyện Mù Cang Chải đã có bứt phá phát triển và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, văn hóa - xã hội ngày một tiến bộ; quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có điểm nóng xảy ra; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn của huyện miền núi ngày một khởi sắc. Mặc dù kinh tế - xã hội có bước phát triển, nhưng Mù Cang Chải vẫn là một huyện nghèo của cả nước, đòi hỏi phải quyết tâm cao, nỗ lực hơn nữa để Mù Cang Chải tăng tốc, bứt phá vươn lên thoát nghèo nhanh, bền vững. Đây cũng là yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tuyên giáo của một huyện vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, nhất là trong lĩnh vực tuyên truyền để cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, trong bối cảnh chung của tình hình thế giới với nhiều thách thức đan xen, diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, sự bùng nổ công nghệ thông tin, nhất là mạng xã hội, tác động nhiều chiều đến tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên trao đổi chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu

Bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, tình hình thực tiễn của địa phương, sự định hướng trong công tác thông tin, tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái, Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải. Bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho Huyện ủy đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện” và phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Ngoài hình thức tuyên truyền qua hệ thống thông tin, truyền thông, Mù Cang Chải còn triển khai 3 hình thức hoạt động tuyên truyền khác nhau: (1) Hình thức tuyên truyền nghị quyết thông qua Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết trên Internet, bằng hình thức trắc nghiệm trả lời câu hỏi. Cuộc thi có 32/32 đảng bộ, chi bộ tham gia, thu hút hơn 17.000 lượt thi, trao 6 giải tập thể cho các đơn vị có thành tích xuất sắc và 32 giải cá nhân. (2) Tuyên truyền nghị quyết thông qua Hội thi báo cáo viên giỏi cấp cơ sở, đảm bảo thực hiện nghiêm túc theo quy chế của Hội thi từ khâu đăng ký thí sinh, nội dung thi, soạn đề cương, soạn phần thi thuyết trình. Điểm mới trong công tác tổ chức các hội nghị là không tổ chức tại hội trường trung tâm xã mà tổ chức tại các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng bản, tổ dân phố để tuyên truyền tới nhân dân. Sau khí báo cáo viên thuyết trình xong, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát phiếu khảo sát đánh giá chất lượng báo cáo viên, làm cơ sở để lựa chọn báo cáo viên. Hội thi cấp cơ sở có 47 thí sinh tham gia, tổ chức được 22 hội nghị tại bản, tổ dân phố, lựa chọn 12 thí sinh xuất sắc tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện, kết thúc hội thi cấp huyện, lựa chọn 01 thi sinh đạt giải cao cấp huyện tham gia hội thi báo cáo viên cấp tỉnh đạt giải Ba. (3) Tổ chức hội nghị điểm tuyên truyền nghị quyết bằng hình thức sân khâu hóa tại 4 khu, với 04 tiểu phẩm được biên trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XIX đề ra. Ngay sau khi kết thúc hội nghị điểm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm sau đó mới tổ chức các hội nghị tuyên truyền tại các bản, tổ dân phố còn lại. Việc đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền đem lại hiệu quả rất thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý nghĩa quan trọng giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử, vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…); quyền lợi và trách nhiệm của cử tri…góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Cuộc bầu cử và để thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, nhiều ngày qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát huy hệ thống loa truyền thành từ huyện đến cơ sở, hệ thống loa kéo đã đi đến từng chùm xóm, khu dân cư với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” mang tại hiệu quả tích cực nhất là địa bàn miền núi như huyện Mù Cang Chải và đặc biệt là trong dịp đang thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid - 19. Cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Mù Cang Chải thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%, cao nhất từ trước đến nay, kết quả bầu cử 100% đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần với tỷ lệ phiếu bầu ở mức cao nhất so với trước đây. Thành công cuộc bầu cử có đóng góp không nhỏ của công tác Tuyên giáo trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo và Trung tâm chính trị thực hiện "Mô hình ngày cuối tuần cùng dân"

Tại bản Nả Háng xã Mồ Dề

Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền nhằm cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu phát động và triển khai thực hiện mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân”, với phương châm “Sẵn sàng, chủ động đối thoại với nhân dân, lắng nghe dân; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, uy tín, gắn bó mật thiết với nhân dân. Sau 03 năm thực hiện mô hình “ngày cuối tuần cùng dân” đã trở thành nền nếp trong các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể của huyện. Mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” là minh chứng sinh động trong việc học và làm theo Bác của huyện vùng cao Mù Cang Chải.

Công tác tuyên giáo ở huyện vùng cao Mù Cang Chải trong những năm qua đã có nhiều cố gắng, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới, đòi hỏi công tác tuyên giáo và đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động, sáng tạo, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, dự báo sát tình hình xu thế phát triển của địa phương để làm tốt công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; đồng thời kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - Là điểm đến “Bản sắc, an toàn, thân thiện”; phần đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

 

CÁC TIN KHÁC

 • Mù Cang Chải tặng quà Tết Trung Thu cho 176 trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng
 • Hội nghị đảng viên, cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền.
 • Mù Cang Chải tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, kết hợp với đối thoại công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 • Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
 • Đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi thăm và tặng quà cho trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết trung thu tại xã Lao Chải
 • Đại hội Hội Cựu giáo chức huyện Mù Cang Chải lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 • UBND huyện Mù Cang Chải tham dự Lễ kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa
 • Hội cựu sinh viên khoá 14 (1969 - 1974) Trường Đại Học Tổng hợp Hà Nội đến thăm và hỗ trợ 30 triệu đồng cho Trường PTDT BT TH&THCS xã Hồ Bốn
 • Đoàn công tác của Quốc hội và các đơn vị hỗ trợ trên 6,1 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội của 2 huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải
 • Câu lạc bộ Hải Đăng, Hải Phòng và Câu lạc bộ Lá Bối tổ chức Trung thu yêu thương cho học sinh Trường PTDTBT - TH xã Lao Chải
 • 1-10 of 3526<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 28.9.2023

  Chương Trình Phát Thanh 27.9.2023

  chương trình phát thanh 26.9.2023