• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Công đoàn huyện Mù Cang Chải - 40 năm xây dựng và trưởng thành (28/7/1981-28/7/2021)

Ngày xuất bản: 28/07/2021 8:46:00 SA
Lượt đọc: 2924

 Là tổ chức thuộc hệ thống công đoàn tỉnh Yên Bái, LĐLĐ huyện Mù Cang Chải ra đời 28/7/1981 là sự cần thiết. Là nơi để người lao động bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình đối với tổ chức nhằm đóng góp tiếng nói của mình, của người lao động đối với Đảng và Nhà nước xây dựng huyện phát triển ổn định và tiến bộ.

 

LĐLĐ huyện Mù Cang Chải trao tặng nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn xã Mồ Dề.

Trong những năm qua cùng với sự đổi mới toàn diện của đất nước sự đầu tư, quan tâm của Trung ương, của tỉnh cùng sự nỗ lực, đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, với những nhận thức mới trong thời kỳ đổi mới của một huyện anh hùng, lực lượng CNVCLĐ trong toàn huyện đã tham mưu tập trung tâm trí, nguồn lực giải quyết những vấn đề Kinh tế - văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng, sớm đưa huyện Mù Cang Chải ra khỏi huyện nghèo, chậm phát triển, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng các cấp, góp phần cùng cả nước vững bước tiến lên CNXH, đó là mục tiêu vừa có tính lâu dài, đồng thời là mục tiêu trước mắt của nhân dân các dân tộc trong huyện, trong đó có đội ngũ cán bộ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn là lực lượng quan trọng.

Dưới sự lãnh đạo của Ban thường vụ Huyện uỷ, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Yên Bái, LĐLĐ huyện Mù Cang Chải đã thực hiện tốt theo chức năng, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia quản lý giám sát kiểm tra hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tuyên truyền, giáo dục, vận động, tập hợp thu hút người lao động vào tổ chức công đoàn phát huy quyền làm chủ, đi đầu trong công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, văn minh” sớm đưa huyện ra khỏi danh sách 62 huyện nghèo của Chính phủ

Từ khi thành lập với 160 đoàn viên chủ yếu là cán bộ công nhân viên chức khối HCSN đến nay thành lập được 63 công đoàn cơ sở trong đó có 09 CĐCS cơ quan HCNN; 14 công đoàn cơ sở xã, thị trấn; 37 CĐCS đơn vị Trường học và 03 CĐCS Doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, 1.969 công nhân viên chức - Lao động.

Từ khi thành lập đến nay công đoàn huyện đã trải qua 10 kỳ đại hội với các tên gọi khác nhau, song tổ chức công đoàn đã trải qua những năm tháng lịch sử của đất nước, phát triển và trưởng thành xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, CNVCLĐ huyện Mù Cang Chải nói riêng đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường khắc phục mọi khó khăn, kiên định với sự nghiệp đổi mới, đi đầu trong mọi phong trào do Đảng khởi xướng và lãnh đạo xứng đáng là giai cấp tiên phong của đảng. Truyền thống đó thực sự là di sản quý báu mà mỗi cán bộ đoàn viên lao động chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy để sớm đưa huyện nhà thoát khỏi huyện nghèo của cả nước, tiến nhanh hơn trên con đường CNH - HĐH đất nước

Trong những năm qua, tuy còn nhiều khó khăn thử thách, song các cấp công đoàn đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động để vận động, giáo dục công nhân viên chức lao động ủng hộ công cuộc đổi mới của Đảng đã góp phần giữ vững và ổn định chính trị, ổn định đời sống của công nhân lao động, góp phần làm thay đổi diện mạo của một huyện vùng cao khó khăn nhiều mặt tạo nên những thành tựu quan trọng của một huyện vùng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII công đoàn Việt Nam, Đại hội công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, đại hội công đoàn huyện Mù Cang Chải lần thứ X đã đề ra chương trình hành động và được thực hiện thống nhất ở tất cả các cấp công đoàn, đã tạo ra sự đổi mới trong hoạt động công đoàn, nội dung hoạt động phong phú đa dạng hơn và bảo vệ lợi ích chính đáng của CNLĐ. Công đoàn đã tham gia với chính quyền tổ chức lại sản xuất, sắp xếp lại lao động, xây dựng các dự án làm kinh tế để giải quyết việc làm cho CNLĐ. Đồng thời với những việc làm đó công đoàn đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện chính sách đối với CNLĐ, kiến nghị với các cấp các ngành giải quyết đảm bảo quyền lợi của người lao động. Bên cạnh đó công đoàn còn tổ chức các phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, khảo sát thực trạng đội ngũ CNVCLĐ, tham gia xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Kiện toàn củng cố tổ chức công đoàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công đoàn khắc phục tình trạng quan liêu, không sâu sát cơ sở, đáp ứng được những yêu cầu của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống công đoàn huyện Mù Cang Chải là dịp để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang của GCCN, tổ chức Công đoàn huyện, tiếp tục thi đua, phấn đấu xây dựng ngày càng phát triển.

Phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được trong 40 năm qua, ban chấp hành LĐLĐ huyện kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn viên CNVCLĐ ra sức thi đua lập nhiều thành tích góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh; tổ chức công đoàn từ huyện đến cơ sở cần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, lấy quyền lợi của đoàn viên công đoàn và người lao động là trung tâm hoạt động, xứng đáng là điểm tựa của đoàn viên, người lao động, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ hội nhập, đổi mới CNH-HĐH đất nước, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù cang Chải lần thứ XIX đã đề ra, xây dựng quê hương Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch – là điểm đến bản sắc, An toàn, Thân thiện; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 07.06.2023

chương trình phát thanh 06.06.2023

Chương trình phát thanh 05/6/2023