• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Mù Cang Chải

Ngày xuất bản: 15/10/2021 5:03:00 CH
Lượt đọc: 2000

 

CÔNG KHAI

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

-----

 

TT

Tên danh mục công khai

Tài liệu tải về

 

1

Thông báo số 159/TB-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tải về

 

2

Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mù Cang Chải

Tải về

 

3

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mù Cang Chải

Tải về

 

4

Hệ thống bảng biểu Quy hoạch hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mù Cang Chải

Tải về

 

5

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Mù Cang Chải

Tải về

 

6

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Mù Cang Chải

Tải về

 

7

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mù Cang Chải

Tải về

 

Ban biên tập

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 28.5.2022

chương trình phát thanh 27.5.2022

chương trình phát thanh 26.5.2022