• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VÙNG CAO MÙ CANG CHẢI

Ngày xuất bản: 12/10/2022 8:18:00 SA
Lượt đọc: 390

 Mù Cang Chải là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái với trên 1.200km2, trong đó rừng và đất lâm nghiệp chiếm khoảng 80%, đất sản xuất nông nghiệp chiếm 7 - 8%; trên 67.000 người, đồng bào dân tộc Mông chiếm gần 90%; tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Tuy nhiên, trong những năm qua, huyện quan tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ và đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế có bước

Đ/c: Nông Việt Yên -  Bí thư Huyện ủy kiểm tra

 mô hình trồng Lê Đài Loan tại gia đình ông

        Mùa A Tòng xã Púng Luông

phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần nhân dân.

Khai thác tối đa mọi nguồn lực của địa phương, tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước thay đổi giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tổ chức lại sản xuất, áp dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cơ giới hoá vào sản xuất. Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 36,0% năm 2015 xuống còn 30,5% năm 2020; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng 31,3% lên 35,0%; tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ tăng từ 32,6% lên 34,5% so với năm 2025.

Với mục tiêu, tăng diện tích đất trồng lúa 2 vụ lên trên 2.000 ha, phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2025 đạt trên 47.100 tấn, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực. Nhờ tích cực thâm canh tăng vụ, sử dụng giống mới vào sản xuất, năm 2021, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 12.940 ha, tăng 140 ha so với năm 2020; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 46.254 tấn. Tính đến cuối tháng 8  năm 2022, lúa đã thu hoạch được khoảng 1784,5/1784,5 ha, năng suất đạt 51,85 tạ/ha, sản lượng đạt 9.252 tấn, đạt 99,48% so với kế hoạch. Đặc biệt, với tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp”, song song với việc phát triển các loại cây ăn quả, dược liệu truyền thống như sơn tra, thảo quả còn chú trọng tăng diện tích cây ăn quả đặc sản theo Đề án phát triển cây ăn quả huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, 8 tháng đầu năm 2022, trồng 14 ha cây ăn quả gồm cây hồng giòn, lê, mận, đào chín sớm... tại các xã trên địa bàn. Ngành chăn nuôi cũng được xác định là ngành sản xuất quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là việc chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi, sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa kết hợp với phát triển những sản phẩm, vật nuôi có tiềm năng và lợi thế của huyện. Tổng đàn gia súc chính 8 tháng đầu năm 2022 đạt 83.000 con đạt 95,63% kế hoạch giao, tăng 9,2% so với cùng kỳ; xây dựng 01 mô hình chăn nuôi đại gia súc theo mô hình kinh tế tuần hoàn (vườn - ao - chuồng - bioga) tại bản Đề Sủa, xã Lao Chải. Cơ cấu lại sản xuất theo vùng, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng với 03 dự án liên kết trồng mới và tiêu thụ sản phẩm cây ôn đới tại 3 xã Nậm Khắt, Cao Phạ và Púng Luông là 154 ha. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất khoai sọ tại xã Hồ Bốn... Với diện tích vùng nguyên liệu lớn, đã phát triển được 02 sản phẩm OCOP cấp tỉnh cho sản phẩm gạo nếp tan Khau Phạ và sơn tra khô thái lát; hoàn thiện sản phẩm mật ong Mù Cang Chải đạt tiêu chuẩn Viet GAP. Mở rộng diện tích sản xuất hàng hóa tập trung với trên 43 ha hoa hồng, 25 ha rau của 05 hợp tác xã.

Phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với khai thác các tiềm năng để phát triển xanh, hài hòa, bản sắc; hình thành các nhóm nghề truyền thống phục vụ du lịch; nhiều hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả. Trong 8 tháng đầu năm 2022, thành lập mới 11 doanh nghiệp, 07 hợp tác xã và 131 tổ hợp tác. Trên địa bàn huyện hiện có 53 doanh nghiệp, 131 hợp tác xã và 507 tổ hợp tác; các làng nghề truyền thống được bảo tồn, duy trì và phát triển quy mô. Trong năm 2021 mở được 27 lớp dạy nghề cho 884 học viên tham gia; tổng số lao động qua đào tạo của huyện là 13.408 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40,4%.

Hoạt động thương mại, dịch vụ trọng tâm là phát triển dịch vụ du lịch bước đầu có sự khởi sắc, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Mù Cang Chải. Đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn với quan điểm: Phát triển du lịch phải đặt trong sự phát triển toàn diện của địa phương, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, sự quản lý thống nhất của Chính quyền, với vai trò trụ cột và làm động lực của cộng đồng các doanh nghiệp, nhân dân làm trung tâm; đồng thời gắn phát triển du lịch với phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường và giảm nghèo bền vững" . Tập trung triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ giai đoạn 2021 - 2025; khuyến kích phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ, kết hợp hài hòa giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp lợi thế. Đổi mới hình thức xúc tiến thương mại kết nối cung cầu trực tuyến; mô hình “Chợ phiên” trong những ngay lễ hội như: Tết Độc lập, Bay trên mùa nước đổ, Bay trên mùa vàng... nhằm tìm kiếm, đa dạng hóa thị trường cho các sản phẩm. Xây dựng và nhân rộng các mô hình du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc gắn với các vùng sản xuất nông nghiệp đặc trưng tại những vùng thuận lợi, hấp dẫn khách du lịch.

Với những chủ trương đúng đắn, cách làm sáng tạo, phù hợp, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện vùng cao Mù Cang Chải bước đầu thu được kết quả tốt. Hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp ổn định theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị và nâng cao giá trị sản phẩm. Sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại và dịch vụ được duy trì, phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn miền núi có những khởi sắc. Đây là những bước đà quan trọng nhằm từng bước đưa huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch và  thoát nghèo vào năm 2030, đảm bảo tỷ trọng các ngành kinh tế chuyển địch theo hướng cơ cấu tổng sản phẩm là: Công nghiệp - xây dựng 39,5%; Thương mại - Dịch vụ 35,5%; Nông lâm nghiệp thủy sản 25,0%.

Minh Phượng

Phòng NN và PTNT huyện Mù Cang Chải

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 28.01.2023

chương trình phát thanh 27.01.2023

chương trình phát thanh 26.01.2023