• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Bộ phận hành chính công Hồ Bốn giải quyết 241/242 thủ tục hành chính trước thời hạn

Ngày xuất bản: 03/06/2024 9:58:00 SA
Lượt đọc: 1018

 Ngay từ đầu năm Bộ phận phục vụ hành chính công xã Hồ Bốn đã chủ động tham mưu cho Cấp ủy chính quyền và chủ động tiếp nhận các loại hồ sơ để kịp thời giải quyết các thủ tục hồ sơ cho các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

 

Bộ phận phục vụ hành chính công xã tăng cường giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay Bộ phận phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận 242 hồ sơ, vụ việc, trong đó 6 hồ sơ,  vụ việc qua dịch vụ công trực tuyến, 236 hồ sơ, vụ việc qua dịch vụ công trực tiếp và có 241/242 hồ sơ, vụ việc được giải quyết trước thời hạn. Kết quả đánh giá bộ chỉ số đạt 75,1/100%, phục vụ người dân, doanh nghiệp của bộ phận, ban ngành và địa phương đạt 9,2%.

Cùng với việc tiếp nhận các hồ sơ, vụ việc và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính tại Bộ phận phục vụ hành chính công của xã, phục vụ người dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Các đồng chí cán bộ trong Bộ phận phục vụ hành chính công của xã còn làm tốt các nhiệm vụ khác được Cấp ủy chính quyền giao như tham gia hòa giải tại cơ sở, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và nộp hồ sơ các vụ việc qua  hình thức trực tiếp, trực tuyến vào bộ phận phục vụ hành chính công của xã cho người dân trên địa bàn.

Để Bộ phận phụ vụ hành chính công của xã thực sự là cầu nối giữa tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp với Cấp ủy chính quyền và giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính. Thời gian tới Bộ phận phục vụ hành chính công của xã Hồ Bốn tiếp tục làm tốt công tác tiếp nhận các thủ tục hồ sơ, vụ việc của người dân, các tổ chức cá nhân, kịp thời giải quyết hoặc chuyển lên cấp trên. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp yên tâm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã một cách thuận lợi, tạo niềm tin cho người dân và các tổ chức cá nhân đối với Cấp ủy chính quyền địa phương.

A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 20.07.2024

chương trình phát thanh 19.07.2024

chương trình phát thanh 18.07.2024