• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy: Quyết tâm vì sự thành công của Đại hội

Ngày xuất bản: 27/01/2021 8:14:00 SA
Lượt đọc: 478

 

Đại hội lần thứ XIII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã chính thức khai mạc. Bên thềm Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã có những chia sẻ với phóng viên (PV) Báo Yên Bái về những kết quả nổi bật của tỉnh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và những kỳ vọng, gửi gắm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Yên Bái với Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy

PV: Về dự Đại hội XIII, trước hết, xin đồng chí chia sẻ những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII?

Đồng chí Đỗ Đức Duy: Nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần "luôn đổi mới sáng tạo và quyết liệt trong hành động”, cùng sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, tỉnh Yên Bái đã giành rất nhiều thành công và thắng lợi. 

Nổi bật là: công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Yên Bái đã triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn bản, tổ dân phố. 

Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi trội, đi đầu trong các tỉnh khu vực Tây Bắc, trong đó Trấn Yên là huyện đầu tiên của khu vực đạt chuẩn huyện nông thôn mới, thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; trên 50% số xã toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; đặc biệt, cả hai huyện đặc biệt khó khăn (Trạm Tấu, Mù Cang Chải) đều đã có những xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới… 

Đặc biệt, Yên Bái đã rất thành công trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Triển khai kịp thời, linh hoạt, quyết liệt, bài bản các giải pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19, không để xâm nhập, lây lan trên địa bàn, góp phần hoàn thành mục tiêu kép "vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19”; hỗ trợ kịp thời người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh. 

Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá trong điều kiện chịu tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19, với tốc độ tăng trưởng đạt 5,41%, đứng thứ 4 trong 14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, quan trọng đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. 

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng, hiệu quả giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,52% (vượt kế hoạch đề ra); đặc biệt đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng 929 căn nhà cho người có công và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… 

Những kết quả đó đã tạo điều kiện mới để tỉnh phát triển nhanh hơn và bền vững hơn trong giai đoạn tới.

PV: Thưa đồng chí, Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác. Là một trong những đại biểu tham dự Đại hội, đồng chí có nhận xét gì về những điểm mới trong các văn kiện trình Đại hội XIII? Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh kỳ vọng và gửi gắm gì vào Đại hội lần này?

Đồng chí Đỗ Đức Duy: Trong mỗi kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là đại hội toàn quốc, cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt rất nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. 

Đáp ứng kỳ vọng đó, có thể khẳng định, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng lần này, nhất là Báo cáo chính trị đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, khoa học với nội dung toàn diện và sâu sắc. 

So với các đại hội trước, dự thảo lần này có nhiều điểm mới từ việc xác định chủ đề Đại hội, đến việc đánh giá những thành tựu đạt được sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), gắn với thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. 

Bên cạnh đó, còn có nhiều điểm mới trong dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước, xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược để đưa ra những định hướng lớn cho mục tiêu phát triển đất nước với những dấu mốc quan trọng, đầu tiên là cho 05 năm tới của nhiệm kỳ khóa XIII, gắn với tầm nhìn năm 2030 (đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng), tiếp theo là năm 2045 (đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập nước)… 

Như nhiều nhà nghiên cứu đã nhận định, chưa có đại hội nào mà văn kiện có tầm đánh giá bao quát rộng như dự thảo văn kiện Đại hội lần này. Có thể khẳng định rằng, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hóa. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng - một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Đảng, của đất nước ta diễn ra ngay đầu năm mới 2021; cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đang hướng về Đại hội với tất cả niềm tin và hy vọng về một kỳ đại hội thành công tốt đẹp. Chúng tôi tin tưởng rằng, những quyết sách quan trọng của Đại hội lần này sẽ đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra tương lai tươi sáng cho đất nước ta, dân tộc ta.

PVĐoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã chuẩn bị như thế nào để đóng góp vào thành công của Đại hội, thưa đồng chí?

Đồng chí Đỗ Đức Duy: Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái tham dự Đại hội lần này có 18 đại biểu. Vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái và mỗi đại biểu tham dự Đại hội lần này luôn ý thức đầy đủ bổn phận và trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, trước sự phát triển đi lên của quê hương, đất nước. 

Với hành trang là truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của quê hương, của truyền thống 121 năm thành lập tỉnh, 76 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, với tâm thế tự tin, tự hào về những thành tích, kết quả mà tỉnh Yên Bái đã đạt được sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đặc biệt là trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chương trình, nội quy, quy chế và các quy định của Đại hội, đem hết tài năng, sức lực, đóng góp trí tuệ và phản ánh đầy đủ tiếng nói, ý chí, quyết tâm của Đảng bộ, quân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia xây dựng và quyết định những vấn đề hệ trọng của Đảng, của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, đóng góp cao nhất vào thành công của Đại hội.

PV: Xin đồng chí cho biết những định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong 5 năm tới? Để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu nào?

Đồng chí Đỗ Đức Duy: Nhận thức sâu sắc về những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đặt ra trong nhiệm kỳ mới, đồng thời, quán triệt quan điểm của Đảng "Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên", Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đã đề ra mục tiêu tổng quát cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đó là: Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Thực hiện bằng được mục tiêu: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030". 

Để thực hiện được mục tiêu đó, Yên Bái sẽ triển khai 5 phương hướng phát triển, 19 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, 3 đột phá chiến lược và 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để đưa Yên Bái tăng tốc, phát triển trong giai đoạn tới. 

Cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

Theo Báo Yên Bái

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 13/5/2021

chương trình phát thanh 12.5.2021

chương trình ngày 11.5.2021