• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Bảo hiểm xã hội huyện Mù Cang Chải triển khai nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2023

Ngày xuất bản: 05/05/2023 1:48:00 CH
Lượt đọc: 395

 Sáng ngày 06/5/2023, Bảo hiểm xã hội huyện Mù Cang Chải đã tổ chức đánh giá công tác phát triển BHXH, BHYT 4 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí là thành viên phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

 Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ

Theo đó, Trong 04 tháng đầu năm 2023, số người tham gia BHXH bắt buộc là 2.436/2.493 người bằng 97,7% kế hoạch giao. Trong đó, số người tham gia BHTN là 1.950/2.270 người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 571/734 người, đạt 77,79% kế hoạch giao; số người tham gia BHYT tính đến 29/4/2023 là 68.098 người, tăng 1.395 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền 341,8 triệu đồng. Số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 16,21 tỷ đồng, đạt 31,02% kế hoạch giao BHXH tỉnh giao.

Cũng trong 4 tháng đầu năm 2023, BHXH huyện đã làm tốt công tác phối hợp với UBND các xã, tổ chức dịch vụ thu tổ chức tuyên truyền BHXH tự nguyện; BHYT tự đóng chủ yếu thực hiện tuyên truyền hình thức nhóm nhỏ tại các hộ gia đình, tổ dân phố, các bản... Theo đó đã phát triển được 13 người mới tham gia BHXH tự nguyện, 13 người mới tham gia BHYT. Tính đến hết 29/04/2023, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện Mù Cang Chải là 571 người, giảm 15 người so với cùng kỳ năm trước; số tiền thu BHXH tự nguyện được 625,4 triệu đồng; số người tham gia tham gia BHYT hộ gia đình là 320 người, giảm 19 người so với cùng kỳ năm 2022; số tiền thu BHYT hộ gia đình được 38,9 triệu đồng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai vụ công tác phát triển BHXH năm 2023

Tuy nhiên, trong 4 tháng đầu năm 2023, công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn. Thu nhập của một bộ phận không nhỏ người dân trên địa bàn huyện còn ở mức thấp chưa đủ trang trải cuộc sống gia đình hàng ngày, đa số đối tượng thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng là lao động tự do nên mức thu nhập còn thấp, dẫn đến chưa có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.  Khả năng tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH, BHYT của một số nhân viên thu, cộng tác viên không đồng đều. Nhiều nhân viên thu, cộng tác viên chưa tích cực tìm hiểu, cập nhật chính sách để thực hiện có hiệu quả hơn trong công tác tư vấn, tuyên truyền chính sách, nhất là chính sách BHXH tự nguyện.

 

Đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong 8 tháng cuối năm 2023, BHXH huyện tiếp tục đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm như: Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường triển khai và tiếp tục thực hiện các Chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện, BHXH tỉnh Yên Bái và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thực thực hiện tốt các chi tiểu, nhiệm vụ được giao hằng năm và theo giai đoạn để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Tiếp nhận và giải quyết tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân trên địa bàn đảm bảo giải quyết đúng, đầy đủ và kịp thời cho người tham gia và người thụ hưởng chế độ chính sách. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện và giao chỉ tiêu của BHXH tỉnh về đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023. Tăng cường chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, cộng tác viên thu và từng viên chức, người lao động được giao nhiệm vụ quản lý thu, truyền thông tổ chức triển khai thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ thu, phát triển nhanh người tham gia BHXH, BHYT; phấn đấu năm 2023 đạt 100% kế hoạch được giao trở lên. Tăng cường công tác đôn đốc thu nợ, đề ra các biện pháp hữu hiệu để giảm nhanh số nợ BHXH, BHYT như chỉ tiêu đã đề ra.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển bền vững người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trọng tâm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; những nội dung Luật BHXH, Luật BHYT; các văn bản pháp luật liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn./.

 

Hồng Mỷ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 23.9.2023

Chương trình phát thanh 22.9.2023

chương trình phát thanh 21.9.2023