• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Ban đại diện Hội đồng quản trị phiên họp quý II năm 2023

Ngày xuất bản: 07/07/2023 8:03:00 SA
Lượt đọc: 2469

 Sáng ngày 06/7/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải phiên họp quý II năm 2023. Dự chỉ đạo có đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị.

 

Toàn cảnh phiên họp đình kỳ của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện

Theo báo cáo của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải  đến ngày 30/6/2023 tổng nguồn vốn thực hiện đạt 397 tỷ 130 triệu đồng, tăng 93 tỷ 466 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch giao. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương đạt 373 tỷ 068 triệu đồng chiếm tỷ trọng 93,9% tổng nguồn vốn, tăng 41 tỷ 236 triệu đồng.  Nguồn vốn huy động tại địa phương 20 tỷ 107 triệu đông tăng 1 tỷ 152 triệu đồng so với đầu năm và đạt 100,8% so với kế hoạch (huy động tiền gửi thông tổ TK&VV đạt 7 tỷ 458 triệu đồng tăng 501 triệu đồng, tăng 7,19 % so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch; huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân đạt 12 tỷ 650 triệu đồng, tăng 652 triệu đồng.  Nguồn vốn nhận ủy thác địa phương đạt 6 tỷ 955 triệu đồng đạt 100% kế hoạch giao (trong đó: Nguồn vốn ngân sách tỉnh 3.000 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách huyện đạt 3.955 triệu đồng, tăng 700 triệu đồng. 

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023, Doanh số cho vay là 78 tỷ 972 triệu đồng với 1.378 lượt khách hàng được vay vốn; doanh số thu nợ: 37 tỷ 079 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 30/6/2023 thực hiện đạt 396 tỷ 810 triệu đồng, tăng 41.837 triệu đồng so với đầu năm, đạt 99,4% kế hoạch giao năm 2023. Đến ngày 30/6/2023 dư nợ tín dụng tại 14/14 xã, thị trấn không có nợ quá hạn.

Cũng trong thời gian vừa qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mù Cang Chải đã tổ chức giao dịch 88 phiên tại 14/14 xã, thị trấn; các phiên giao dịch đã nâng cao chất lượng; thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn tại các điểm giao dịch xã. Công tác kiểm tra, kiểm soát Phòng giao dịch đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra kiểm soát nội bộ năm 2023; thành lập đoàn kiểm tra toàn diện các xã theo kế hoạch, chỉ đạo cán bộ thực hiện kiểm tra chéo địa bàn tín dụng theo dõi, đồng thời chỉ đạo các bộ phận tín dụng, kế toán tự kiểm tra theo các văn bản chỉ đạo của Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ NHCSXH tỉnh; thực hiện rà soát các khoản vay và thu thập các giấy tờ liên quan chứng minh để giải trình theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước.

 Đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND kết luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh. Ngay sau hội nghị này đề nghị các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong việc tham gia kiểm tra các nguồn vay tín dụng tại các tổ vay vốn của các xã, thị trấn; công tác rà soát các chương trình nguồn vốn vay cho đối tượng hộ nghèo theo đúng quy định; quan tâm đến công tác rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng thụ hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28 của Chính phủ về chính sách cho vay đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; quan tâm các nguồn vốn vay đối với các hộ làm dịch vụ du lịch cộng đồng homestay và các tổ hợp tác xây dựng các mô hình phát triển kinh trên địa bàn huyện. Duy trì nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn và chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại cấp xã. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch về chuyển đổi số của chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030./.

 

Hồng Mỷ 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 20.04.2024

chương trình phát thanh 19.04.2024

chương trình phát thanh 18.04.2024