• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Bạn đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải triển khai nhiệm vụ 2024

Ngày xuất bản: 10/01/2024 7:12:00 CH
Lượt đọc: 970

 Chiều ngày 10/01/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí là thành viên Ban quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải.

 

Toàn cảnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Trong năm 2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã chủ động tham mưu đề xuất với Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban đại diện; tổ chức họp định kỳ các quý đúng Quy chế. Cán bộ tín dụng đã làm tốt tham mưu cho Chủ tịch UBND các xã phân chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho từng bản, tổ dân phố để thực hiện việc cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Năm 2023, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 412 tỷ 017 triệu đồng, tăng 56 tỷ 830 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ trung ương: 391 tỷ 728 triệu đồng, tăng 60 tỷ 099 triệu đồng (18%) so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch giao. Huy động của tổ chức, cá nhân: 7 tỷ 936 triệu đồng, giảm 4 tỷ 062 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch giao. Huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK&VV: 8 tỷ 398 triệu đồng, tăng 1 tỷ 441 triệu đồng (21%) so với đầu năm, hoàn thành 100% kế hoạch giao. 

 Tổng doanh số cho vay năm 2023 đạt 128 tỷ 566 triệu đồng với 2.236 lượt hộ được vay vốn. Tổng doanh số thu nợ năm 2023 đạt 71 tỷ 630 triệu đồng và tổng  dư nợ đến 31/12/2023 là 411 tỷ 852 triệu đồng, tăng 56 tỷ 879 triệu đồng. 

Cũng trong thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tiến hành kiểm tra toàn diện cấp xã với 11 xã, 43 lượt tổ chức hội cấp xã, 35 lượt tổ TK&VV, 201 lượt hộ, số tiền là 9 tỷ 090 triệu đồng đạt 100% kế hoạch năm; kiểm tra hồ sơ lưu tại ngân hàng được 185 lượt tổ với 7.828 khách hàng, với số tiền 410 tỷ 209 triệu đồng. Kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động giao dịch xã được 38 lượt xã, các Điểm giao dịch xã được kiểm tra đều đạt trên 97 điểm,việc thành lập và hoạt động của tổ giao dịch theo đúng quy định; cán bộ tổ giao dịch thực hiện đúng quy trình giao dịch.

 

Đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải nhấn mạnh. Năm 2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cần duy trì hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện theo đúng quy chế, tổ chức họp đúng kỳ, đúng thời gian, họp vào những ngày đầu của tháng đầu quý. Thực hiện kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 chia theo từng tháng, từng quý để đôn đốc theo dõi. Các  xã, thị trấn thực hiện trách nhiệm quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã; chỉ đạo Ban Giảm nghèo, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các xã, thị trấn rà soát, khảo sát kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

 

Đồng chí Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải khen thưởng cho các cá nhân, tập thể

Nhân dịp này Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn năm 2023./.

 

Hồng Mỷ

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 16.04.2024

chương trình phát thanh 15.04.2024

chương trình phát thanh 14.04.2024