• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiểm tra công tác Tuyên giáo trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021 tại huyện Mù Cang Chải.

Ngày xuất bản: 18/08/2021 2:48:00 CH
Lượt đọc: 545

 Sáng ngày 18/8/2021 đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ do đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác Tuyên giáo trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021 tại huyện Mù Cang Chải. Dự và làm việc với đoàn kiểm tra về phía huyện có đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cùng các ngành, đoàn thể có liên quan.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiểm tra công tác Tuyên giáo trọng tâm 6 tháng đầu năm 2021 tại huyện Mù Cang Chải

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp nhưng tình hình chính trị, tư tưởng trên địa bàn huyện ổn định, nhân dân các dân tộc trên địa bàn yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; an ninh chính trị được đảm bảo, trên địa bàn không để xảy ra điểm nóng; việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đều đến được với nhân dân, đồng thời tổ chức triển khai tuyên truyền có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, các công trình, phần việc đều hoàn thành trước kế hoạch, tạo khí thế quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Huyện ủy Mù Cang Chải đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu công tác học tập, quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt đã tuyên truyền đậm nét, hiệu quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Song song với đó, Huyện uỷ Mù Cang Chải đã tăng cường chỉ đạo nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2021 của Tỉnh ủy và chủ đề toàn khóa năm 2021 của Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân" và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể về tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, vì dân của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đối với Ban Chỉ đạo 35 huyện chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc và đầy đủ về công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân trong toàn huyện; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, các sự kiện chính trị trọng đại, ngày lễ kỷ niệm của đất nước, tỉnh, huyện. Chỉ đạo làm tốt công tác theo dõi nắm bắt các hoạt động trên mạng xã hội, đặc biệt trên mạng Facebook, zalo; tích cực phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, lan toả chia sẻ các tấm gương người tốt, việc tốt; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

 

Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Giàng A Vừ đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi nhận những kết quả mà huyện Mù Cang Chải đã đạt được trong thời gian qua và chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Tiếp tục quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện. Chỉ đạo sát sao công tác phổ biến các Chỉ thị, nghị quyết mới ban hành. Rà soát, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, đánh giá đúng thực chất việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Rà soát, bổ xung nội dung ký cam kết, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 22.01.2022

Chương trình phát thanh 21.1.2022

Chương trình phát thanh 20.1.2022