• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Bản Hua Khắt xã Nậm Khắt tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân và công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngày xuất bản: 18/11/2022 12:04:00 CH
Lượt đọc: 1538

 Sáng 18/11/2022, Bản Hua Khắt xã Nậm Khắt đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải công nhận bản Hua Khắt đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Dự Ngày hội và lễ công bố có đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND; lãnh đạo các cơ quan phụ trách, giúp đỡ xã, cùng cấp ủy chính quyền và bà con Nhân dân bản Hua Khắt.

 Đồng chí Nông Việt Yên – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho bản.

Bản Hua Khắt hiện có 140 hộ, trên 745 nhân khẩu, 98% là đồng bào dân tộc Mông. Thời gian qua, bà con bản đã chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp công sức, tiền của chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhân dân tích cực lao động, sản xuất phát triển vụ mùa cùng nhiều hoa màu khác đảm bảo phục vụ đời sống Nhân dân. Ngoài ra còn tích cực trồng thảo quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, quản lý bảo vệ rừng từng bước vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình. Năm 2022 cả bản không còn nhà tạm, thu nhập bình quân đạt 36,1 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới mức 12% và có trên 85% số hộ gia đình đạt gia đình văn hoá... 

 

Đồng chí Nông Việt Yên – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao máy điện thoại  cho 3 người có uy tín của xã Nậm Khắt.

Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, bản đã tận dụng các nguồn lực và vận động Nhân dân tham gia xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Tính đến năm 30/10/2022 bản đã được đầu tư 11.287 triệu đồng; trong đó ngân sách nhà nước 7.250 triệu đồng; vốn vay tín dụng 2.887 triệu đồng; Nhân dân đóng góp 1.150 triệu đồng; Tính đến thời điểm đánh giá bản đã thực hiện hoàn thành 15/15 tiêu chí nông thôn mới và được công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

 

Đồng chí Nông Việt Yên – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Tại ngày hội đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND đã trao bằng và quyết định công nhận nông thôn mới cho bản Hua Khắt xã Nậm Khắt, đồng thời tặng hoa chúc mừng và ghi nhận và biểu dương những kết quả mà bản đạt được trong công tác phát triển kinh tế xã hội, nhất là công tác xây dựng nông thôn mới của bản: đồng chí đề nghị bản cũng như xã cần nỗ lực giữ vững bản đạt chuẩn nông thôn mới phấn đấu nhanh chóng đưa xã trở về đích nông thôn mới trong thời gian sớm nhất: trong đó chú trọng đến các nhiệm vụ như; Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, nên sau khi xây dựng bản đạt chuẩn nông thôn mới, cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí đã đạt theo hướng bền vững, với đích đến là xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhưng không được chủ quan, nóng vội, phải vừa làm vừa học tập kinh nghiệm, vừa đúc kết thực tiễn, vừa gắn chặt với những đặc điểm, tình cảm của người dân tại địa phương, vận dụng tốt các quy định của cấp trên, lấy hiệu quả là mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí; Tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, tăng cường phát triển sản xuất trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên các sản phẩm. Phải chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, để có thể phát triển nhanh, bền vững và khá giả; Bám sát định hướng phát triển của huyện để tổ chức các chương trình, đề án đã đề ra, khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế có sẵn để phát triển, hỗ trợ thành lập và phát triển các hợp tác xã, các tổ hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh của xã, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện; Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch trên địa bàn. Trong đó cần quan tâm công tác quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình đã đầu tư; Giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn, chú trọng thực hiện tốt việc thu gom xử lý chất thải, bao gói thuốc bảo vệ thực vật..., tích cực trồng cây xanh cải tạo cảnh quan môi trường “Sáng - Xanh - Sạch đẹp”, kết hợp giữa xây dựng nông thôn mới với phát triển du lịch cộng đồng, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên.

 

 

 

 Các cơ quan phụ trách giúp dỡ xã và cấp ủy chính quyền tặng hoa chúc mừng và trao giấy khen cho các bản và các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng nông thôn mới của bản.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nông Việt Yên - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND còn tặng 3 điện thoại smartphone cho 3 người có uy tín trong cộng đồng của xã. Cũng trong dịp này huyện Mù Cang Chải đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới của bản. Cùng với đó xã Nậm Khắt cũng đã trao giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới và trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa cho các gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2022. Kết thúc  ngày hội và lễ công bố bản đã phát động phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân năm 2023.

 

A Lù

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 28.11.2023

chương trình phát thanh 27.11.2023

chương trình phát thanh 25.11.2023