• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Thông báo thời gian tổ chức Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vòng chung khảo
Ngày xuất bản: 11/07/2018 9:54:00 SA
Lượt đọc: 12782

   HUYỆN UỶ MÙ CANG CHẢI                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  BAN TỔ CHỨC HỘI THI

                      *                                               Mù Cang Chải, ngày 10 tháng 7 năm 2018                                                              

          Số 114 - TB/BTCHT             

 

 

THÔNG BÁO

Thời gian tổ chức Hội thi Kể chuyện về học tập và làm theo

 tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

      -----

 

Căn cứ vào Kế hoạch số 124 - KH/HU, ngày 30/3/2018 của Huyện ủy Mù Cang Chải về việc tổ chức Hội thi kể chuyện về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện Mù Cang Chải năm 2018. Ban Tổ chức Hội thi Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp huyện thông báo nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Hội thi như sau:

1. Đối với ban giám khảo, tổ thư ký

- Ban giám khảo chính thức làm việc từ 14h ngày 16/7/2018 (thứ 2)  với các phần việc:

+ Thống nhất việc chấm đề cương của các thí sinh.

+ Địa điểm: Tại Hội trường Thường trực Huyện ủy.

+ Tổ thư ký cùng làm việc với Ban giám khảo, chuẩn bị đầy đủ phiếu đánh giá, đáp án chấm các phần thi, tổng hợp kết quả chấm điểm đề cương.

2. Đối với thí sinh tham dự; MC dẫn chương trình

- Tự chủ động bố trí thời gian, báo cáo cơ quan, đơn vị để tham gia cuộc thi đảm bảo thời gian, chất lượng.

+ 8h 00’ ngày 17/7/2018 (thứ 3) thí sinh bốc thăm số báo danh và làm quen sân khấu.

+ 13h 30’ ngày 17/7/2018 (thứ 3) tổng duyệt chương trình tại Hội trường lớn UBND huyện.

+ 7h 30’ ngày 18/7/2018 (thứ 4) khai mạc hội thi; 17h bế mạc và trao giải Hội thi tại hội trường lớn UBND huyện.

3. Đối với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa

- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện chuẩn bị tốt phương tiện thu, ghi hình, cử phóng viên viết tin, đưa tin trong suốt thời gian diễn hội thi, chuẩn bị phóng sự trình chiếu tại cuộc thi; có kế hoạch phát lại phần kể chuyện của thí sinh được giải trong các chương trình truyền thanh của địa phương.

- Trang trí sân khấu, khánh tiết phông chính, khẩu hiệu tuyên truyền (theo Công văn số 147 - CV/BTGHU, ngày 05/6/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy); chuẩn bị tăng âm, loa đài để phục vụ hội thi. Chủ trì và phối hợp với Huyện đoàn xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ hội thi.

- Mời Ban tổ chức Hội thi, các cơ quan liên quan duyệt chương trình văn nghệ, phóng sự hội thi chiều 16/7/2018.

4. Huyện đoàn thanh niên

Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa chuẩn bị các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, biểu diễn tại Hội thi; cử 02 đồng chí nữ tham gia phục vụ hội thi.

5. Văn phòng Cấp ủy và chính quyền huyện

Phối hợp với Ban tổ chức Hội thi huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết (khăn trải bàn, chè nước) để phục vụ tốt Hội thi.

6. Đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy

- Các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị có thí sinh tham dự hội thi tạo điều kiện tốt nhất, trực tiếp đưa các thí sinh về huyện để tham gia Hội thi; liên hệ với các cơ quan, đơn vị được huyện giao nhiệm vụ giúp xã để bố trí chỗ nghỉ theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí bí thư Huyện ủy tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện ngày 04/7/2018; huy động cán bộ, đảng viên trong đơn vị cổ vũ cho thí sinh.

- Thời gian tổ chức Hội thi: Hội thi diễn ra trong 01 ngày, khai mạc vào 7h 30’ ngày 18/7/2018 (thứ 4).

- Lưu ý: Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy có trách nhiệm thông báo và quản lý trực tiếp thí sinh của mình.

 Nhận được thông báo này Ban tổ chức Hội thi đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ thư ký, các thí sinh dự thi triển khai tốt các nội dung trên để Hội thi  kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Mù Cang Chải năm 2018 thành công tốt đẹp.

 

Nơi nhận:                                          PHÓ BÍ  THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY                  

- TT. Huyện uỷ;                                                             Kiêm

- Chi, đảng bộ trực thuộc;                        TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI

- Trung tâm TT - VH;                                                 

- Văn phòng cấp ủy và chính quyền;

- Huyện đoàn;

- Thành viên BTC, BGK, Tổ thư ký;

- Lưu BTCCT.

 

                                                                                       Vũ Đình Lợi

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 29.02.2024

Chương trình phát thanh ngày 28.2.2024

chương trình phát thanh 27.02.2024