• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Quyết định kiểm tra Chỉ thị 03-CT/TW năm 2015
Ngày xuất bản: 22/07/2016 7:39:08 SA
Lượt đọc: 11945

  

 

Quyết định kiểm tra việc ban hành các văn bản sau Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

 

Căn cứ Điều lệ Đảng;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020; quy chế làm việc của bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 - CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

Căn cứ kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2015;

Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

 

 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1: Kiểm tra việc ban hành các văn bản sau Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) tại Đảng bộ xã Nậm Có, Cao Phạ, Chế Tạo, Trung tâm y tế; chi bộ Văn hóa, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. 

Điều 2: Thành lập Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí: Vũ Đình Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng đoàn.

2. Đồng chí: Đào Thị Thu Thủy, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó đoàn.

3. Đồng chí: Phạm Văn Quynh, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Phó đoàn.

4. Đồng chí: Đặng Tuấn Hùng, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó đoàn.

5. Đồng chí: Hảng A Ký, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Phó đoàn.

6. Đồng chí: Trần Trung Kiên, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thư ký.

7. Đồng chí: Trần Minh Phượng, UVBCH Huyện ủy, Phó Ban Tổ chức, Thành viên.

8. Đồng chí: Nguyễn Tiến Tuấn, UVBCH Huyện ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT, Thành viên.

9. Đồng chí: Đồng Gia Nghĩa, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành viên.

10. Đồng chí: Phạm Thị Vóc, Phó Ban dân vận Huyện ủy, Thành viên.

11. Đồng chí: Phạm Thị Na, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy, thành viên.

12. Đồng chí: Giàng A Ly, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành viên.

13. Đồng chí: Lý Chiến Thắng, chuyên viên UBKT Huyện ủy, Thành viên.

14. Đồng chí: Thào A Páo, chuyên viên BTG Huyện ủy, Thành viên.

Điều 3: Mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian, phương pháp tiến hành được xác định cụ thể trong Kế hoạch kiểm tra đối với Đảng bộ Nậm Có, Cao Phạ, Chế Tạo, Trung tâm Y tế; chi bộ Văn hóa, Đài Truyền thanh - Truyền hình (Ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 4: Văn phòng Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng; Đảng bộ xã Nậm Có, Cao Phạ, Chế Tạo, Trung tâm Y tế; chi bộ Văn hóa, Đài Truyền thanh - Truyền hình và các đồng chí có tên tại Điều 2 căn cứ Quyết định thực hiện./.

                                                                                               BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 02.10.2023

chương trình phát thanh 30.9.2023

Chương trình phát thanh ngày 29.9.2023