• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Quyết định kiểm tra Chỉ thị 03-CT/TW năm 2013
Ngày xuất bản: 22/07/2016 7:44:03 SA
Lượt đọc: 11299

       

 

 

 Quyết định về việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013

 

Căn cứ Quyết định số 154 – QĐ/TU, ngày 8/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái và Quyết định số 213 – QĐ/HU ngày 17/11/2011 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Mù Cang Chải về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, tổ chức cán bộ;

Căn cứ Kế hoạch số 105-KH/HU, ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Huyện uỷ Mù Cang Chải về việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013;

Xét đề nghị của Bộ phận giúp việc cấp uỷ huyện;

 

 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1: Thành lập 02 đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 03 – CT/TW tại các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ gồm các đồng chí có tên sau  ( có danh sách kèm theo).

Điều 2: Giao cho Thường trực Bộ phận giúp việc, căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả, báo cáo kết quả kiểm tra với Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Điều 3: Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thực hiện./.

Quyết định  này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

 

 

 

 

DANH SÁCH

  Các đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011

 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo

 tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013

( Kèm theo Quyết định số …  …- QĐ/HU, ngày        tháng …   năm 2013)

------------------------

 

 

I - Đoàn 1: Kiểm tra Đảng bộ xã Nậm Khắt, Đảng bộ xã Mồ Dề, Đảng bộ xã Chế Tạo; Chi bộ Trung tâm Y tế, Chi bộ bộ Văn hóa.

1.  Đ/c: Đào Thị Thu Thuỷ - Trưởng Bộ phận giúp việc, Trưởng đoàn.

          2.  Đ/c: Phạm Thị Vóc Phó Bộ phận giúp việc, Phó đoàn.

3.  Đ/c: Đoàn Thanh Giồng – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Thành viên.

4.  Đ/c: Thào A Páo – Chuyên viên Ban Tuyên giáo, Thư ký.

 

II - Đoàn 2: Kiểm tra Đảng bộ xã Cao Phạ, Đảng bộ xã Dế Xu Phình, Đảng bộ xã Hồ Bốn; Chi bộ phòng Giáo dục & Đào tạo, Chi bộ Bệnh viện đa khoa.

1.  Đ/c: Trần Trung Kiên – Phó trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng đoàn.

2.       Đ/c: Nguyễn Thành Nho – Phó trưởng Ban Tổ chức, Phó đoàn.

3.       Đ/c: Phạm Thị Na – Chuyên viên Ban Dân vận, Thành viên.

4.       Đ/c: Phạm Hùng Mạnh – Chuyên viên Ban Tuyên giáo, Thư ký.

                                                                                                                                         BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 23.9.2023

Chương trình phát thanh 22.9.2023

chương trình phát thanh 21.9.2023