• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải triển khai các nội dung trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
Ngày xuất bản: 01/06/2018 10:02:00 SA
Lượt đọc: 14113

Với mục đích nâng cao nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TƯ 4 Khóa XII về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 

Đảng bộ Công an huyện học tập chuyên đề 2018

Huyện ủy Mù Cang Chải triển khai các nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị với các nội dung:

Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân. Xây dựng văn hóa ứng xử chân thành, trung thực, giản dị, khiêm tốn, gần gũi; nêu cao ý thức phục vụ nhân dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, phải thực sự là tấm gương về đạo đức, lối sống, không phô trương, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

Xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý dân chủ, quần chúng khoa học, sâu sát, năng động, hiệu quả; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Xây dựng tác phong làm việc của người cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ động, sáng tạo, tận tụy, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nói viết ngắn gọn dễ hiểu.

Tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên.

Mạnh Cường

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 14.04.2024

chương trình phát thanh 13.04.2024

chương trình phát thanh 12.04.2024