• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Mù Cang Chải bước đầu tạo sự chuyển biến trong cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW
Ngày xuất bản: 14/07/2017 9:58:00 CH
Lượt đọc: 10131

 Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy Yên Bái, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Huyện Mù Cang Chải đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn và tập trung quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW một cách nghiêm túc, bài bản, thống nhất đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, lâu dài của mỗi cán bộ, đảng viên và của các tổ chức đảng.

Đặc biệt trong việc thực hiện xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện cũng đã lựa chọn những việc làm rất cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và cũng mang tính đặc thù riêng như: Tập trung xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn bản; mô hình không sinh con thứ 3 trở lên, không tảo hôn….

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW tạo động lực trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 08 - CT/HU, ngày 31/3/2017 về tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện ban hành quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức có cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết Thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Đồng thời ban hành Nghị quyết số 49 - NQ/HU, ngày 5/6/2017, nghị quyết phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII tổ chức triển khai thực hiện các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020. Yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách xã, phải báo cáo kết quả thực hiện vào buổi họp ban thường vụ hằng tháng.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, Đảng bộ huyện cũng có nhiều thuận lợi đó là:

- Luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái.

- Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Huyện Mù Cang Chải đã có truyền thống trong học tập và làm theo Bác, do vậy các mô hình được phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội từ phát tiển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự.

- Người Mông trên địa bàn huyện có tinh thần đoàn kết, theo Đảng từ bao đời nay, có các cơ sở các mạng như: Đôi du kích Khau Phạ; đội du kích Chế Tạo; đội du kích Lao Chải; các phong trào tiễu phỉ…

- Chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổ định, tin tưởng tuyệt đối vào con đường đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng. Tình hình an ninh chính trị, an ninh vùng dân tộc ổn định.

Đây chính là những điều kiện thuận lợi trong tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, trong công tác tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 còn gặp rất nhiều khó khăn:

- Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (66,97%), trình độ dân trí còn hạn chế. Đặc biệt trình độ dân trí hạn chế nên việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 kết quả chuyển biến chậm, phải mất nhiều thời gian tuyên truyền vận động và để có được kết quả, Ban Tuyên giáo trong các nội dung tuyên truyền đều biên soạn lại tài liệu một các ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, xác định biện pháp “mưa dầm thấm lâu”, “cầm tay chỉ việc”. VD Năm 1958 Bác Hồ đặt chân lên Yên Bái và đã có bài nói chuyện với đồng bào tỉnh Yên Bái. Tại bài nói chuyện Bác nhấn mạnh “Những ruộng làm một mùa cố gắng làm cả chiêm và mùa…”. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện cấy lúa vụ đông xuân từ những năm 1960 và phải mất  đến năm 56 thì xã cuối cùng xã Chế Tạo trên địa bàn huyện thực hiện cấy 2 vụ.

- Các hủ tục lạc hậu như ma chay, cưới xin vẫn còn xảy ra. Việc coi trọng người phụ nữ còn hạn chế. Ví dụ trong gia đình người chồng không cho vợ tham gia công tác xã hội, không cho vợ vào đảng, họ cho rằng người vợ chỉ ở nhà chăm con cái, ruộng vườn, những việc xã hội là của đàn ông.

- Địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, nhân dân sống không tập trung nên cũng ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện.

- Vai trò của tổ chức đảng và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội còn nhiều hạn chế. Đội ngũ cán bộ đảng viên chưa thực sự là nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư ở cơ sở.

Tuy nhiên với những khó khăn như vậy nhưng trong 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, với sự chỉ đọa quyết liệt của toàn Đảng bộ huyện, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã có những chuyển biến tích cực đó là:

- Cán bộ, đảng viên, công chức nâng cao ý thức trong thực thi công vụ, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc. Tác phong công tác, hiệu quả quản lý và thái độ phục vụ nhân dân được tốt hơn.

- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mù Cang Chải như được thổi một luồng gió mới trong việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình điển hình tiên tiến rộng khắp trên địa bàn huyện và trên tất cả các lĩnh vực. Thể hiện đó là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ, hưởng ứng của nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện Đề án Rà soát sắp xếp lại quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện. Nhân dân đóng góp tiền của và ngày công lên đến 7 tỷ đồng. Ngoài ra chỉ trong vòng hơn 1 tháng mà đã di chuyển, làm mới được 66 phòng học từ điểm trường lẻ về điểm trường chính và ghép các điểm lẻ với nhau.  Những chuyển biến trong các hủ tục, tập quán lạc hậu: Đó là hiện nay trên địa bàn huyện đã chấm dứt tình trạng hôn nhân cận huyết thống đã bao đời nay ăn sâu bám rễ trong người Mông. Người chết không để quá 3 ngày trong nhà và người chết cho vào quan tài để chôn; không thách cưới cao; thực hiện tốt các quy ước, hương ước thôn bản.

Trong thời gian tới Huyện tiếp tục tăng cương công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình, các tấm gương điển hình tiên tiến,với phương châm trên trước, dưới sau, trong trước ngoài sau, để thực sự tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần từng bước đưa Mù Cang Chải thoát nghèo bền vững.

Thu Thủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 07.06.2023

chương trình phát thanh 06.06.2023

Chương trình phát thanh 05/6/2023