• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Kế hoạch thực hiện mô hình Chỉ thị 05
Ngày xuất bản: 17/06/2021 8:38:00 SA
Lượt đọc: 8156

 Tập tin đính kèm:

Tin khác

 • Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi soi sáng sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta
 • Uy tín, hình ảnh người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
 • Học, tự học và học suốt đời theo gương Bác Hồ!
 • “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết”
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước và ý nghĩa đối với thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 • Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, nhân lên những tấm gương, việc làm tốt đẹp trong đời sống xã hội
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với phát huy sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân - Giá trị và định hướng vận dụng trong thực tiễn
 • Học tập Bác điều quan trọng nhất là làm theo gương Bác
 • Tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam hiện nay
 • 21-30 of 214<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  Chương trình phát thanh ngày 28.2.2024

  chương trình phát thanh 27.02.2024

  chương trình phát thanh 26.02.2024