• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018
Ngày xuất bản: 05/04/2018 2:22:00 CH
Lượt đọc: 12602

  

  ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HUYỆN ỦY MÙ CANG CHẢI

                          *                                             Mù Cang Chải, ngày 30 tháng 3 năm 2018

              Số  124 - KH/HU 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

-----------------

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thông tư số 38/2012/TT-BTC, ngày 05/3/2012 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp”; Kế hoạch toàn khóa số 31 - KH/HU, ngày 05/10/2016 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 104-KH/HU, ngày 24/1/2018 của Huyện ủy học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để công tác tuyên truyền học tập Chỉ thị 05 - CT/TW đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong toàn huyện; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Huyện ủy Mù Cang Chải xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện về tư tưởng, đạo đức, đặc biệt là phong cách, tác phong làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

- Thông qua cuộc thi kể chuyện tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phong cách, tác phong làm việc, ý thức rèn luyện trong công tác, tinh thần trách nhiệm trong từng công việc cụ thể của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; biểu dương những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, trang trọng, đa dạng về nội dung, phong phú về cách thể hiện, tránh hình thức; thực hiện đúng tiến độ thời gian. Bình chọn, đánh giá kết quả cuộc thi chính xác, khách quan, công bằng, thiết thực, hiệu quả, tạo khí thế sôi nổi, hào hứng, phấn khởi ngay từ cấp cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc thi, gắn với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, biểu dương gương người tốt, việc tốt.

II. ĐỐI TƯỢNG, CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Đối tượng dự thi: Là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, người lao động.

* Lưu ý: Các em học sinh không tham gia cuộc thi tại các chi bộ, đảng bộ. Các đồng chí trong Ban tổ chức, Ban giám khảo,Tổ thư ký không được tham gia cuộc thi.

2. Chủ đề cuộc thi

Tập trung học tập chuyên đề năm 2018, người dự thi chuẩn bị bài dự thi thể hiện các nội dung sau:

- Phong cách dân chủ, quần chúng Hồ Chí Minh đó là: Lắng nghe ý kiến phê bình và nghiêm túc sửa mình, gắn bó mật thiết với nhân dân, giản dị, hòa đồng với quần chúng nhân dân, làm việc gì cũng vì dân.

- Phong cách làm việc khoa học Hồ Chí Minh đó là: Phải suy tính kỹ lưỡng, chớ hấp tấp, chớ làm bừa, chớ làm liều, phải điều tra rõ ràng, cẩn thận rồi mới quyết định và thực hiện đến nơi, đến chốn, tránh chủ quan duy ý trí, che giấu khuyết điểm để chạy theo thành tích; quý trọng, tiết kiệm thời gian, có tầm nhìn, có tư duy khoa học và có cách làm khoa học.

- Phong cách nêu gương Hồ Chí Minh đó là: Nói phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục; đức tính cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư của Hồ Chí Minh.

- Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh đó là: Phong cách dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; phong cách khéo dùng người, trọng dụng người; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.

- Gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (phải là gương thực sự tiêu biểu đang công tác, sinh sống ở cơ sở, có sức lan tỏa trong cộng đồng…).

- Tài liệu dùng cho đối tượng tham gia cuộc thi: Đối tượng tham gia cuộc thi được sử dụng các tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được phát hành, phổ biến trong toàn quốc, những tập sách tập hợp những mẩu chuyện, câu chuyện liên quan tới nội dung chuyên đề học tập năm 2018 được gợi ý như trên.

3. Nội dung và hình thức: Đối với thí sinh tham gia cuộc thi kể chuyện (từ vòng sơ khảo đến vòng chung khảo):

(1). Mỗi thí sinh dự thi lựa chọn 01 câu truyện thể hiện nội dung gợi ý theo chuyên đề năm 2018 tại (mục 2) để đăng ký dự thi kể chuyện.

(2). Thí sinh dự thi phải chuẩn bị các nội dung sau:

- Phần đề cương bài dự thi: Thí sinh dự thi chuẩn bị phần đề cương chu đáo, không dài quá 04 trang giấy A4, có chú thích xuất xứ câu chuyện mình thể hiện trong tài liệu nào? Tác giả là ai? Được đăng trong tạp chí, cuốn sách nào? Năm xuất bản? gương điển hình tiên tiến, người thật, việc thật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gửi đề cương về Ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi các cụm trước 05 ngày, cấp huyện trước 10 ngày để Ban tổ chức duyệt đề cương trước khi tổ chức cuộc thi.

- Phần thi kể chuyện

Thí sinh kể chuyện trên cơ sở đề cương được chuẩn bị, kể đầy đủ, rõ ràng, hấp dẫn người nghe, có phần mở đầu dẫn chuyện, nội dung câu chuyện và phần kết (nêu được ý nghĩa, bài học được rút ra từ câu chuyện mình kể). Thí sinh có thể sử dụng các phương tiện trình chiếu, hoặc sân khấu hóa bằng hình tượng để hỗ trợ cho phần kể chuyện của mình (tránh quá lạm dụng).

Thời lượng kể chuyện không quá 20 phút

(3). Đánh giá kết quả của thí sinh dự thi

Kết quả của thí sinh dự thi được tính theo thang điểm 10 (có thể lệ và phiếu chấm điểm cụ thể). Ban giám khảo chấm điểm theo mẫu phiếu, xong gửi cho tổ thư ký tính và cộng điểm, kết quả của thí sinh là tổng số điểm sau khi được chia bình quân số thành viên Ban giám khảo. Ban tổ chức cuộc thi công bố kết quả của thí sinh và trao giải ngay sau khi kết thúc.

3. Cách thức tổ chức hội thi

3.1. Cấp cơ sở: Tổ chức 02 vòng thi

(1). Vòng thi sơ khảo lần 1: Thời gia từ ngày (15/3 đến 15/4/2018)

- Đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở: Tổ chức kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động, xác định đây là một buổi sinh hoạt chuyên đề, sau đó lựa chọn 01 người để tham gia cuộc thi được tổ chức tại Đảng bộ.

- Đối với chi bộ trực thuộc Huyện ủy: Tổ chức kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, quần chúng nghe, xác định đây là một buổi sinh hoạt chuyên đề, sau đó lựa chọn 01 người để tham gia cuộc thi tại các cụm.

- Đối với các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy: Tổ chức cuộc thi, đánh giá trao giải cho các thí sinh đạt giải, sau đó lựa chọn các thí sinh đạt nhất, nhì, ba để tham gia cuộc thi cụm.

 (2). Vòng thi sơ khảo lần 2: Thời gian, tổ chức từ (20/4/2018 - 05/5/2018). Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy chia thành 06 cụm.

- Cụm 1: Gồm Đảng bộ các xã Khu I ( Nậm Có, Cao Phạ);

- Cụm 2: Gồm Đảng bộ các xã Khu II (Nậm Khắt, Púng Luông, La Pán Tẩn, Dế Xu Phình);

- Cụm 3: Gồm Đảng bộ các xã Khu III (Chế Cu Nha, Chế Tạo, Kim Nọi, Mồ Dề, Đảng bộ Thị trấn);

- Cụm 4: Gồm Đảng bộ các xã Khu IV (Lao Chải, Khao Mang, Hồ Bốn);

- Cụm 5: Gồm các Đảng bộ (Cơ quan chính quyền, Cơ quan Đảng Đoàn thể, Công an, Quân sự, Trung tâm y tế);

- Cụm 6: Gồm các chi bộ (Sự nghiệp nông nghiệp, Kho bạc, doanh nghiệp nhà nước, Cục thuế - Quản lý thị trường, Các ban quản lý dự án, Tòa án - Thi hành án, Kiểm sát, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý rừng phòng hộ, Trường THPT, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên, Kiểm lâm).

- Địa điểm:

+ Cụm 1: Tổ chức tại xã Nậm Có, do Đảng bộ xã Nậm Có chủ trì.

+ Cụm 2: Tổ chức tại xã Nậm Khắt, do Đảng bộ xã Nậm Khắt chủ trì.

+ Cụm 3: Tổ chức tại xã Chế Cu Nha, do Đảng bộ xã Chế Cu Nha chủ trì

+ Cụm 4: Tổ chức tại xã Lao Chải, do Đảng bộ xã Lao Chải chủ trì.

+ Cụm 5: Tổ chức tại Hội trường lớn của huyện, do Đảng bộ cơ quan chính quyền chủ trì.

+ Cụm 6: Tổ chức tại Trường THPT, do Chi bộ Trường THPT chủ trì.

Lưu ý: Các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các Cụm thành lập Ban tổ chức cuộc thi, Ban giám khảo, Tổ thư ký. Xây dựng kế hoạch tập luyện và tổ chức cuộc thi theo kế hoạch của Ban tổ chức cuộc thi của huyện. Mỗi cụm chọn 03 thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba lập danh sách để tham gia cuộc thi cấp huyện. (Riêng cụm số 1 chọn 02 thí sinh đạt nhất, nhì).

3.2. Cấp huyện

- Thời gian: Dự kiến tổ chức vòng chung khảo và trao giải cuộc thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ 16/ 5/2018 - 19/5/2018.

- Địa điểm: Hội trường lớn của huyện.

- Đối tượng dự thi: Là các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba được lựa chọn từ vòng thi các cụm ở cơ sở. Dự kiến 17 thí sinh tham gia hội thi.

III. KINH PHÍ VÀ CƠ CẤU TRAO GIẢI

1. Kinh phí tổ chức cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lấy từ nguồn thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của huyện. Huyện hỗ trợ mỗi cụm thi 2 triệu đồng.

2. Cơ cấu trao giải cấp huyện

Các thí sinh đạt giải được Ban tổ chức tặng giấy chứng nhận và tiền thưởng theo các mức sau:

- 01 giải đặt biệt: 2.000.000 đồng

- 01 giải nhất: 1.000.000 đồng

- 01 giải nhì:  700.000 đồng    

- 02 giải ba :  500.000 đồng

- 12 giải khuyến khích: 300.000 đồng

3. Đối với cuộc thi cơ sở

Căn cứ vào điều kiện Ban tổ chức hội thi cấp cơ sở linh hoạt các hình thức trao giải, bố trí kinh phí tổ chức hội thi đúng quy định theo luật ngân sách.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi kể chuyện cấp huyện ban hành quyết định thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký, soạn thảo thể lệ và các văn bản tổ chức cuộc thi cấp huyện. Hướng dẫn hội thi vòng sơ khảo theo kế hoạch của Huyện ủy. Báo cáo tình hình và kết quả cuộc thi cấp cơ sở kịp thời với Ban tổ chức hội thi cấp huyện. Dự trù kinh phí tổ chức hội thi cấp huyện đảm bảo trang trọng, tiết kiệm.

2. Uỷ ban nhân dân huyện: Chỉ đạo ngành giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về Bác Hồ” trong các đơn vị trường, các cấp học, bậc học; giữa các đơn vị trường với nhau. Xác định đây là một cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng mang ý nghĩa giáo dục to lớn, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh.

Thời gian thực hiện, hoàn thành trước ngày 05/5/2018.

3. Các đơn vị được chủ trì tổ chức hội thi: Chủ động phối hợp, liên hệ với các Đảng bộ, chi bộ trong cụm thi bám sát kế hoạch của Huyện ủy, xây dựng kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức hội thi của cụm mình, ban hành các văn bản thành lập Ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký, lựa chọn các thí sinh của đơn vị tham gia hội thi tại cụm; đóng góp kinh phí tổ chức hội thi, đảm bảo hội thi tại các cụm thực sự là một đợt sinh hoạt chi bộ chuyên đề ý nghĩa. Kết thúc hội thi báo cáo kết quả và lập danh sách các thí sinh đạt giải gửi về Ban Tổ chức hội thi cấp huyện (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) tổng hợp chuẩn bị cho vòng chung khảo tại huyện.

4. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy: Bám sát kế hoạch của Huyện ủy, xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội thi vòng sơ khảo của cấp mình, lựa chọn các thí sinh để tham gia hội thi kể chuyện do các cụm tổ chức.

5. Đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy phụ trách xã, thị trấn: Quan tâm chỉ đạo, đôn đốc cuộc thi tại các chi, đảng bộ, các cụm, các xã, thị trấn mình phụ trách, đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch của Huyện ủy, tạo không khí vui tươi, phấn khởi ngay từ hội thi cấp cơ sở.

6. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Trang thông tin điện tử huyện

Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, mở chuyên trang, chuyên mục, viết tin, bài, phóng sự đưa tin phản ánh không khí trước, trong, sau cuộc thi, từ cấp các chi bộ, các cụm đến hội thi cấp huyện; biểu dương kịp thời các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt ngay từ ngày đầu các chi bộ tổ chức hội thi kể chuyện diễn ra; tạo khí thế thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện trong năm 2018.

Phối hợp với Huyện Đoàn thanh niên, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện chuẩn bị chương trình văn nghệ đặc sắc cho vòng chung khảo tổ chức tại huyện.

7. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên, hội viên và nhân dân nhiệt tình tham gia cuộc thi.

Huyện đoàn thanh niên chỉ đạo, đôn đốc đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực tham gia cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt kết quả. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa chuẩn bị chương trình văn nghệ phục vụ cho vòng chung khảo.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện Mù Cang Chải năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng, các đồng chí UVBTV, cấp ủy huyện phụ trách xã, thị trấn; các cụm thi, các đơn vị liên quan, nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong thời gian tổ chức cuộc thi cấp cơ sở có vấn đề phát sinh, các đơn vị báo cáo Ban Tổ chức hội thi qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy./.

(Kế hoạch này thay thế kế hoạch số 120 - KH/HU, ngày 15 tháng 3 năm 2018)

 

Nơi nhận:                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

- BTG. Tỉnh ủy;                                                          BÍ THƯ

- TT. Huyện ủy;                                                                         

- TT. UBND huyện;

- Các Đ/c Thường vụ, cấp ủy huyện;

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy;

- MTTQ và các đoàn thể huyện;                                (Đã ký)

- Trung tâm TT - VH huyện;

- Lưu TG - VT.

 

                                                                              Giàng A Tông

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 23.04.2024

chương trình phát thanh 22.04.2024

chương trình phát thanh 20.04.2024