• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Điều lệ Cuộc thi “ Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện Mù Cang Chải năm 2018
Ngày xuất bản: 20/03/2018 8:36:00 SA
Lượt đọc: 11710

 HUYỆN ỦY MÙ CANG CHẢI                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

                             *                                  Mù Cang Chải, ngày 17 tháng 3 năm 2018

 

ĐIỀU LỆ

Cuộc thi “ Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện Mù Cang Chải năm 2018

----------------

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1345  - QĐ/BTC, ngày 16/3/2018

của Ban  Tổ chức cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ);

 

           I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Cuộc thi “Kể chuyện về Bác Hồ” đặt dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng Ban tổ chức hội thi cấp huyện chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn thực hiện nội dung cuộc thi kể chuyện trong toàn Đảng bộ huyện đạt kết quả cao nhất, đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch của Huyện ủy.

Điều 2: Thông qua tổ chức cuộc thi kể chuyện tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tư dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, trách nhiệm trong công tác nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Điều 3: Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên. Qua lựa chọn cấp cơ sở (vòng thi sơ khảo).

Điều 4: Nội dung thi gồm 2 phần: Chuẩn bị đề cương và phần kể chuyện theo đề cương được chuẩn bị (thí sinh có thể sân khấu hóa, trình chiếu hình ảnh minh họa cho phần kể chuyện, tránh lạm dụng quá hình ảnh minh họa).

Điều 5: Thời gian kể chuyện không quá 20 phút, không tính thời gian chuẩn bị của thí sinh.

II- NHIỆM VỤ CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI THI, BAN GIÁM KHẢO VÀ THÍ SINH DỰ THI

Điều 6: Ban tổ chức cuộc thi có trách nhiệm:

- Xây dựng Điều lệ hội thi, chuẩn bị nội dung khai mạc, bế mạc cuộc thi

- Soạn tháo đáp án đánh giá đề cương bài dự thi, phiếu chấm điểm, tổng hợp kết quả công bố và trao giải hội thi

- Trang trí khánh tiết, hội trường, tiếp đón đại biểu, thí sinh tham dự hội thi cấp huyện (vòng chung khảo)

- Quyết định khen thưởng thí sinh đạt giải hội thi kể chuyện cấp huyện, xử lý thí sinh vi phạm điều lệ hội thi (nếu có)

Điều 7: Ban giám khảo cuộc thi có trách nhiệm:

- Tiếp nhận đề cương bài dự thi của thí sinh, điều lệ hội, phiếu chấm điểm và làm nhiệm vụ đánh giá cho điểm nghiêm túc, khách quan, công bằng và chấp hành nghiêm túc điều lệ hội thi.

- Xếp giải và báo cáo kết quả, đề xuất hình thức khen thưởng với Ban tổ chức cuộc thi.

- Nhắc nhở, lập biên bản, báo cáo ban tổ chức hội thi xem xét, xử lý những thí sinhvi phạm Điều lệ hội thi. Phối hợp với Ban tổ chức chuẩn bị các nội dung khai mạc, bế mạc, rút kinh nghiệm hội thi.

Điều 8: Tổ thư ký có nhiệm vụ

- Chuẩn bị các văn bản phục vụ hội thi

- Tổng hợp điểm, xếp loại kết quả chung của từng thí sinh dự thi, dự kiến giải để báo cáo với Ban giám khảo.

Điều 9: Thí sinh dự thi có nhiệm vụ:

- Chấp hành nghiêm túc điều lệ cuộc thi, các quyết định của Ban tổ chức và Bam giám khảo về trang phục, lễ tiết tác phong, thời gian thi.

- Thí sinh là dân tộc thiểu số mặc trang phục của dân tộc mình; thí sinh là quân đội, công an mặc trang phục theo quy định của ngành; thí sinh là dân tộc Kinh thì Nam mặc com lê. Nữ mặc áo dài.

- Thí sinh nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị tốt nội dung, gửi bài đề cương về Ban tổ chức theo quy định (kể cả vòng thi sơ khảo ở cơ sở)

- Đối với thí sinh có đề cương tham gia hội thị cấp huyện dưới 5 điểm không được tham gia dự thi.

III- CHẤM ĐIỂM CỦA BAN GIÁM KHẢO

Điều 10:

a, Nguyên tắc

- Từng thành viên Ban giám khảo chấm điểm độc lập, theo quy định của biểu điểm sau đó tổng hợp chia bình quân; điểm của các giám khảo chênh nhau không quá 2 điểm.

- Quyết định của Ban tổ chức cuộc thi là kết quả xét giải cuối cùng.

b, Biểu điểm: Chấm theo thang điểm 10

- Điểm đề cương: Tính theo hệ số 1

+ Đề cương cần trình bày rõ ràng, súc tích chân thực, đúng trọng tâm và không dài quá 04 trang giấy A4 (Đề cương chỉ viết tay, hoặc đánh máy) gửi trước Ban tổ chức 5 ngày khi diễn ra cuộc thi.

+ Chuyện kể dự thi phán được chân thực, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề học tập năm 2018; gương cá nhân tiêu biểu có thật, việc thật ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Thông qua câu chuyện kể cần rút ra ý nghĩa, bài học kinh nghiệm và từ đó liên hệ với bản thân về cảm xúc, nhận thức và xác định ý thức, hành vi, thái độ học tập, công tác, ứng xử xã hội.

- Điểm kể chuyện: Tính theo hệ số 2

+ Phương pháp kể chuyện cần hấp dẫn, tự tin, sát với đề cương chuẩn bị, có tính thuyết phục, trình bày đúng, đủ ý.

+ Thời gian kể chuyện không quá 20 phút. Nếu dưới 2 phát trừ 1 điểm, qúa 2 đến 5 phút trừ 2 điểm, quá 5 phút trở lên không đánh giá cho điểm.

+ Trong trường hợp thí sinh có tổng số điểm bằng nhau thì sẽ trả lời câu hỏi phụ do Ban giám khảo đặt ra (nội dung câu hỏi về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh). Thí sinh trả lời đúng, hay, ngắn gọn, đủ ý.

Điều 11: Cách thức tính điểm và xét giải

- Điểm của từng thí sinh là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban giám khảo

- Kết quả điểm thi của mỗi thí sinh dự thi được tính là điểm trung bình cộng của 02 phần thi, tổng số điểm chia cho 3.

- Việc xét giải từ giải nhất đến giải khuyến khích theo thứ tự kết quả điểm từ cao xuống thấp.

- Xếp loại

+ Loại giỏi: Đạt điểm từ 9,0 đến 10

+ Loại khá : Đạt điểm từ 7,0 đến 8,9

+ Loại trung bình: Đạt điểm từ 5,0 đến 6,9

+ Chưa đạt yêu cầu: Điểm dưới 5

Điều 12: Cơ cấu giải thưởng

- Thí sinh tham dự hội thi kể chuyện cấp huyện đạt giải được tặng giấy khen của Ban tổ chức và giá trị sau:

          + 01 giải nhất trị giá: 1.000.000 đồng

+ 01 giải nhì trị giá:   700.000 đồng

          + 02 giải ba trị giá:    500.000 đồng

          + 05 giải khuyến khích trị giá: 300.000 đồng

Điều lệ cuộc thi có hiệu lực trong suốt quá trình chuẩn bị tới khi kết thúc hội thi./.

 

Nơi nhận:                                        PHÓ BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

- TT. Huyện ủy;                                                    TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO

- Các thành viên BTC, BGK;

- Các cụm thi;

- Các chi, đảng bộ trực thuộc;

- Lưu TG - VT.                                                           

                                                                                     

 

 

                                                                                         Đào Thị Thu Thủy

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 01.06.2023

chương trình phát thanh 31.05.2023

chương trình phát thanh 30.05.2023