• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Đảng ủy Công an huyện tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018
Ngày xuất bản: 28/02/2018 9:51:00 SA
Lượt đọc: 10720

Sáng 28/2/2018, Đảng ủy Công an huyện Mù Cang Chải tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên Công an huyện.

 

Đảng ủy Công an huyện học tập chuyên đề năm 2018

Hội nghị đã nghe đồng chí Lý Thị Cung – Phó Bí thư Đảng ủy, báo cáo viên cấp ủy huyện, trao đổi các nội dung của chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các nội dung chủ yếu như: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, trong kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tác phong khoa học là yếu tố đầu tiên, là tiền đề căn bản để xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu. Phong cách, tác phong khoa học của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên có các tiêu chí, gồm: phải có thói quen điều tra, nghiên cứu, khảo sát, thâm nhập vào đời sống thực tiễn; xác định mục tiêu, công tác, lộ trình, bước đi, biện pháp thích hợp; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu nhưng linh hoạt về phương pháp; trong lãnh đạo, hành động, điều hành, quản lý phải kiểm tra, giám sát, kiểm soát, tổng kết, rút kinh nghiệm. 
Để xây dựng phong cách gương mẫu làm gương, người lãnh đạo phải đi đầu tiên phong trong mọi công việc; dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm đồng thời giữ được cốt cách tốt, không tha hóa.

Việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2018 giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, ý chí và nhân cách người CAND, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi  sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Mạnh Cường

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 01.06.2023

chương trình phát thanh 31.05.2023

chương trình phát thanh 30.05.2023