• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Công văn về việc hoãn thời gian tổ chức Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (vòng chung khảo) cấp huyện
Ngày xuất bản: 14/06/2018 8:19:00 SA
Lượt đọc: 13194

  HUYỆN UỶ MÙ CANG CHẢI                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         BAN TUYÊN GIÁO

                         *                                             Mù Cang Chải, ngày 08 tháng 6 năm 2018

             Số  149  - CV/BTGHU

  “V/v hoãn thời gian tổ chức Hội thi kể chuyện

về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

      Hồ Chí Minh năm 2018 (vòng chung khảo)”

 

 

Kính gửi:    - Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy;

                   - Văn phòng Huyện ủy;

                   - Văn phòng HĐND - UBND;

                   - Trung tâm Truyền thông - Văn hóa;

                   - Đoàn thanh niên;

                   - Phòng Giáo dục và Đào tạo;

                      - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện.

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Tổ chức Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (vòng chung khảo) cấp huyện sẽ được tổ chức vào ngày 15/6/2018; tuy nhiên do trùng ngày với lịch diễn tập, nên Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện lùi thời gian tổ chức Hội thi cụ thể như sau:

- Ngày 12/7/2018 (thứ năm): 8h, tập trung thí sinh tổ chức bốc thăm số báo danh và nghe phổ biến quy chế hội thi, làm quen sân khấu.

- Ngày 13/7/2018 (thứ sáu): 7h30, khai mạc Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (vòng chung khảo) cấp huyện.

* Địa điểm: Tại Hội trường lớn UBND huyện

Vậy Ban Tuyên giáo Huyện ủy (cơ quan thường trực Ban tổ chức Hội thi) thông báo tới các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị biết, nắm bắt và tiếp tục chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:                                     K/T TRƯỞNG BAN                                                                     

- TT. Huyện ủy;                            PHÓ TRƯỞNG BAN

- Như kính gửi;                                                                                                                 

- Lưu TG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                

                                                                               

 

                                                                               

                                                       Đồng Gia Nghĩa

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 20.04.2024

chương trình phát thanh 19.04.2024

chương trình phát thanh 18.04.2024