• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Câu hỏi gợi ý viết bài thu hoạch học tập chuyên đề Chỉ thị 05- CT/TW năm 2018
Ngày xuất bản: 20/03/2018 10:36:00 SA
Lượt đọc: 12881

    

 

ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI

HUYỆN ỦY MÙ CANG CHẢI

                            *

 

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   

     Mù Cang Chải, ngày  16  tháng 3 năm 2018

                   

NỘI DUNG CÂU HỎI

Viết thu hoạch cá nhân học tập Chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

-------------

 

           

   I. NỘI DUNG

      1. Qua học tập Chuyên đề năm 2018, đồng chí hãy phân tích những nội dung cơ bản của việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Trên cơ sở vị trí công tác, chức trách, nhiệm vụ được giao và liên hệ  thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng chí hãy đề xuất, làm rõ các giải pháp, việc làm cụ thể cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phấn đấu hành động để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên và bản thân đồng chí trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

II. YÊU CẦU

1. Mỗi đại biểu dự học tập Chuyên đề năm 2018 tại hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức (Hội nghị trực tiếp điểm cầu huyện Mù Cang Chải) và hội nghị chủ chốt huyện Mù Cang Chải tổ chức ngày 05/02/2018 đều phải viết thu hoạch cá nhân (Yêu cầu viết tay). Đây là một trong những cơ sở để đánh giá ý thức, trách nhiệm và khả năng của mỗi đồng chí trong việc nhận thức, nắm bắt nội dung, liên hệ vận dụng thực tiễn, đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện.

Bài thu hoạch yêu cầu ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác; cuối bài thu hoạch có chữ ký của người viết; nộp cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đúng thời hạn để nộp lên cấp trên theo quy định.

2. Đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cán bộ thuộc đơn vị mình thực hiện nghiêm túc yêu cầu viết thu hoạch; không để xảy ra hiện tượng nhờ viết hộ hoặc sao chép giống hệt nhau.

- Các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nộp bài thu hoạch cá nhân về Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 24/3/2018 để tổng hợp và gửi kèm danh sách về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.

- Các đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nộp bài thu hoạch cá nhân về Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 26/3/2018. Huyện ủy Mù Cang Chải tổ chức nhận xét, đánh giá bài thu hoạch của đối tượng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; tổng hợp chung, báo cáo kết quả với Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 30/3/2018.

3. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy quán triệt cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân học tập Chuyên đề năm 2018 và lưu bản thu hoạch tại chi bộ, cơ quan, đơn vị; đánh giá bài thu hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị mình, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 10/4/2018./.

                        

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

Chương trình phát thanh 03/6/2023

Chương trình phát thanh 02/6/2023

chương trình phát thanh 01.06.2023