• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Điều lệ Cuộc thi “ Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện Mù Cang Chải năm 218
Ngày xuất bản: 05/04/2018 2:24:00 CH
Lượt đọc: 13657

 

HUYỆN ỦY MÙ CANG CHẢI                                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

                         *                                 Mù Cang Chải, ngày 15  tháng 3 năm 2018

 

ĐIỀU LỆ

Cuộc thi “ Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh” huyện Mù Cang Chải năm 218

----------------

 

           I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Cuộc thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đặt dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn thực hiện nội dung cuộc thi kể chuyện trong toàn Đảng bộ huyện đạt kết quả, đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch đề ra.

Điều 2: Thông qua tổ chức cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, trách nhiệm trong công tác, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Điều 3: Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, người lao động.

Điều 4: Nội dung thi gồm 2 phần: Chuẩn bị đề cương và phần kể chuyện theo đề cương được chuẩn bị (thí sinh có thể sân khấu hóa, trình chiếu hình ảnh minh họa cho phần kể chuyện, tránh lạm dụng quá hình ảnh minh họa).

Điều 5: Thời gian kể chuyện không quá 20 phút, không tính thời gian chuẩn bị của thí sinh.

II. NHIỆM VỤ CỦA BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, TỔ THƯ KÝ VÀ THÍ SINH DỰ THI

Điều 6: Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm:

- Xây dựng Điều lệ hội thi, chuẩn bị nội dung khai mạc, bế mạc cuộc thi;

- Chỉ đạo tổ chức hội thi từ cấp cơ sở (vòng sơ khảo) đến hội thi cấp huyện (vòng chung khảo).

- Xây dựng phóng sự công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hội thi từ cơ sở. Chuẩn bị văn nghệ (thời gian khoảng 30 phút trước khi tổ chức cuộc thi). Lựa chọn người dẫn chương trình hội thi cấp huyện.

- Soạn thảo đáp án đánh giá đề cương bài dự thi, phiếu chấm điểm, thang điểm, tổng hợp kết quả công bố và trao giải hội thi;

- Trang trí khánh tiết, hội trường, tiếp đón đại biểu, thí sinh tham dự hội thi cấp huyện (vòng chung khảo);

- Ban hành Quyết định khen thưởng, in cờ lưu niệm, chuẩn bị hoa tặng thí sinh đạt giải hội thi kể chuyện cấp huyện; xử lý thí sinh vi phạm điều lệ hội thi (nếu có).

Điều 7: Ban giám khảo cuộc thi có trách nhiệm:

- Tiếp nhận đề cương bài dự thi của thí sinh, điều lệ hội, phiếu chấm điểm và làm nhiệm vụ đánh giá cho điểm nghiêm túc, khách quan, công bằng và chấp hành nghiêm túc điều lệ hội thi.

- Xếp giải và báo cáo kết quả, đề xuất hình thức khen thưởng với Ban Tổ chức cuộc thi.

- Nhắc nhở, lập biên bản, báo cáo Ban Tổ chức cuộc thi xem xét, xử lý những thí sinh vi phạm Điều lệ cuộc thi. Phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi chuẩn bị các nội dung khai mạc, bế mạc.

Điều 8: Tổ thư ký có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị các văn bản, trang thiết bị (máy chiếu) phục vụ cuộc thi cấp huyện;

- Tổng hợp điểm, xếp loại kết quả chung của từng thí sinh dự thi, dự kiến giải để báo cáo với Ban giám khảo.

- Dự thảo đáp án đánh giá đề cương bài thi và phần thi của các thí sinh; phiếu chấm điểm; thang điểm; biểu tổng hợp; câu hỏi phụ phục vụ cuộc thi.

Điều 9: Thí sinh dự thi có nhiệm vụ:

- Chấp hành nghiêm túc điều lệ cuộc thi, các quyết định của Ban Tổ chức và Ban giám khảo về trang phục, lễ tiết tác phong, thời gian thi.

- Thí sinh là dân tộc thiểu số mặc trang phục của dân tộc mình; thí sinh là quân đội, công an mặc trang phục theo quy định của ngành; thí sinh là dân tộc Kinh nam mặc com lê, nữ mặc áo dài.

- Thí sinh nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị tốt nội dung, gửi bài đề cương về Ban Tổ chức cuộc thi theo quy định (kể cả vòng thi sơ khảo ở cơ sở).

- Đối với thí sinh có đề cương tham gia cuộc thi cấp huyện dưới 5 điểm không được tham gia dự thi.

III. CHẤM ĐIỂM CỦA BAN GIÁM KHẢO

Điều 10:

a, Nguyên tắc: Từng thành viên Ban giám khảo chấm điểm độc lập


theo quy định của biểu điểm sau đó tổng hợp chia bình quân; điểm của các giám khảo chênh nhau không quá 2 điểm.

- Quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi là kết quả xét giải cuối cùng.

b, Biểu điểm: Chấm theo thang điểm 10.

- Điểm đề cương: Tính theo hệ số 1.

+ Đề cương cần trình bày rõ ràng, súc tích chân thực, đúng trọng tâm và không dài quá 04 trang giấy A4 (Đề cương có thể viết tay, hoặc đánh máy) gửi Ban Tổ chức  trước 5 ngày khi diễn ra cuộc thi.

+ Chuyện kể dự thi phản ánh chân thực, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề học tập năm 2018; gương cá nhân tiêu biểu có thật, việc thật ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Thông qua câu chuyện kể cần rút ra ý nghĩa, bài học kinh nghiệm và từ đó liên hệ với bản thân về cảm xúc, nhận thức và xác định ý thức, hành vi, thái độ học tập, công tác, ứng xử xã hội.

- Điểm kể chuyện: Tính theo hệ số 2

+ Phương pháp kể chuyện cần hấp dẫn, tự tin, sát với đề cương chuẩn bị, có tính thuyết phục, trình bày đúng, đủ ý.

+ Thời gian kể chuyện không quá 20 phút. Nếu dưới 2 phút trừ 1 điểm, qúa 2 đến 5 phút trừ 2 điểm, quá 5 phút trở lên không đánh giá cho điểm.

+ Trong trường hợp thí sinh có tổng số điểm bằng nhau thì sẽ trả lời câu hỏi phụ do Ban giám khảo đặt ra (nội dung câu hỏi về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh). Thí sinh trả lời đúng, hay, ngắn gọn, đủ ý.

Điều 11: Cách thức tính điểm và xét giải.

- Điểm của từng thí sinh là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban giám khảo.

- Kết quả điểm thi của mỗi thí sinh dự thi được tính là điểm trung bình cộng của 02 phần thi, tổng số điểm chia cho 3.

- Việc xét giải từ giải nhất đến giải khuyến khích theo thứ tự kết quả điểm từ cao xuống thấp.

- Xếp loại

+ Loại giỏi: Đạt điểm từ 9,0 đến 10.

+ Loại khá : Đạt điểm từ 7,0 đến 8,9.

+ Loại trung bình: Đạt điểm từ 5,0 đến 6,9.

+ Chưa đạt yêu cầu: Điểm dưới 5.

Điều 12: Cơ cấu giải thưởng.

- Thí sinh tham dự cuộc thi kể chuyện cấp huyện đạt giải được tặng giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi và giá trị giải thưởng như sau:

+ 01 giải đặc biệt trị giá: 2.000.000 đồng

            + 01 giải nhất trị giá: 1.000.000 đồng.

+ 01 giải nhì trị giá: 700.000 đồng.

            + 02 giải ba trị giá: 500.000 đồng.

            + 12 giải khuyến khích trị giá: 300.000 đồng.

Điều lệ cuộc thi có hiệu lực trong suốt quá trình chuẩn bị tới khi kết thúc hội thi./.

 

Nơi nhận:                                       TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

- TT. Huyện ủy;                                        PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Các thành viên BTC,                                                đã ký

  BGK; TTK cuộc thi;

- Các cụm thi;

- Các chi, đảng bộ trực thuộc;

- Lưu TG - VT.                                                           

                                                                                     

 

                                                                             Vũ Đình Lợi

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 23.04.2024

chương trình phát thanh 22.04.2024

chương trình phát thanh 20.04.2024