• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

  Ngày xuất bản: 20/11/2023 1:02:33 SA

  (TG) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của giáo dục của đất nước. Theo Người, “một dân tộc dốt là một dan tộc yếu”; cả cuộc đời, người chỉ có “một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập... đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”(1).

 • Những nét đặc sắc nổi bật trong phong cách ứng xử Hồ Chí Minh

  Ngày xuất bản: 12/10/2023 9:36:23 SA

  Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta; là hệ thống ứng xử xuyên suốt cuộc đời sự nghiệp cách mạng, thể hiện tầm vóc trí tuệ lớn lao, tình cảm sâu sắc của Người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

 • Kiên cường, bền bỉ trong “cuộc chiến” giữ vững vị thế, uy tín, thanh danh của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Ngày xuất bản: 12/10/2023 9:33:22 SA

  Để góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, vấn đề cần quan tâm hiện nay là phải nhận thức đúng đắn, thực hiện đồng bộ việc nâng cao hiệu quả, tăng cường tính chiến đấu và bảo đảm tính thuyết phục trong “cuộc chiến” giữ gìn, bảo vệ vị thế, uy tín, thanh danh của Đảng Cộng sản Việt Nam và bản chất chế độ chính trị-xã hội ưu việt mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

 • Bài nói chuyện của Bác Hồ với đồng bào tỉnh Yên Bái ngày 25/9/1958

  Ngày xuất bản: 21/09/2023 6:50:26 SA

 • Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trước sự chống phá của các thế lực thù địch

  Ngày xuất bản: 14/07/2023 9:50:10 SA

  Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện trong công cuộc đổi mới hiện nay

  Ngày xuất bản: 14/07/2023 9:47:44 SA

  Ngay từ giữa thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã có cái nhìn khoa học và hiện đại về phát triển xã hội, trong đó có những vấn đề mà nhiều lý thuyết phát triển ngày nay đang đặt ra như phát triển toàn diện, phát triển bền vững, phát triển nhân văn. Những vấn đề về mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và xã hội, vật chất và tinh thần… đã được Hồ Chí Minh đề cập sâu sắc trong quan niệm và thể hiện sinh động trong thực tiễn Người lãnh đạo xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

   

 • Nậm Khắt học Bác về đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

  Ngày xuất bản: 13/07/2023 6:36:23 SA

  Khắc ghi lời Bác dạy, trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền, nhân dân các dân tộc Nậm Khắt đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng cố gắng, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phấn đấu đến năm 2024 về đích nông thôn mới.

 • Chi bộ bản Tà Sung xã Cao Phạ học và làm theo Bác

  Ngày xuất bản: 22/06/2023 4:00:58 SA

  Trong những năm qua nhiều Chi bộ trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã có những cách làm hay và sáng tạo, thiết thực trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự sáng tạo, chủ động trong triển khai đã đem lại nhiều kết quả tích cực, thể hiện rõ nét qua diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội ngày càng được nâng lên, cùng Đảng bộ xã hoàn thành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới.

 • Háng Á học và làm theo Bác về phát triển kinh tế

  Ngày xuất bản: 07/06/2023 9:01:18 SA

  Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Mù Cang Chải không những tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên mà chính người dân cũng có nhận thức, hành động  học tập và làm theo Bác. Đặc biệt có những bản xa trung tâm xã, giao thông đi lại còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng thấm nhuần lời dạy của Bác, người dân vùng cao này đã khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương. Ghi nhận tại bản Háng Á xã Hồ Bốn huyện Mù Cang Chải

 • Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023

  Ngày xuất bản: 19/05/2023 8:52:59 SA

 • 1-10 of 210<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 09.12.2023

  chương trình phát thanh 08.12.2023

  chương trình phát thanh 07.12.2023