• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

Có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng chuyên trách làm công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin
Ngày xuất bản: 11/11/2015 2:00:24 SA
Lượt đọc: 9985

YBĐT - Đó là ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, đồng chí Trịnh Thế Bình - Chánh văn phòng Huyện ủy Mù Cang Chải. Sau đây là nội dung ý kiến đóng góp.

http://www.baoyenbai.com.vn/Includes/NewsImg/11_2015/130560_ong-tran-the-binh.jpg

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi của công nghệ thông tin làm xuất hiện nhiều loại hình tội phạm mới gắn liền không gian mạng máy tính. Từ đó, các mối nguy cơ đe dọa đến an ninh trật tự từ mạng ngày càng tăng. Vì vậy, vấn đề an ninh, an toàn thông tin mạng đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược quốc phòng của đất nước.

Qua nghiên cứu Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng về nội dung “Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”, từ thực tiễn công tác, tôi xin tham gia một số ý kiến sau:

Trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước cần xây dựng các chính sách về an ninh, an toàn thông tin cho phù hợp; cần có biện pháp hữu hiệu bảo vệ thông tin; nâng cao nhận thức và hiểu biết của các đơn vị, cá nhân về sử dụng mạng; củng cố hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về an ninh, an toàn thông tin còn thiếu và yếu; có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng chuyên trách làm công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức công tác quản lý cán bộ, đảng viên, kiểm soát chặt chẽ soạn thảo, lưu trữ tài liệu trên máy tính.

Theo baoyenbai.com.vn

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 14.04.2024

chương trình phát thanh 13.04.2024

chương trình phát thanh 12.04.2024